Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Nevin Özdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şahin, C. (editör) (2010), Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 2. Tümertekin, E.; Özgüç, N. (2002), Beşeri Coğrafya İnsan-Kültür-Mekan, Çantay Kitapevi, İstanbul. 3. Tümertekin, E.; Özgüç, N. (1999), Ekonomik Coğrafya:Kalkınma ve Küreselleşme, Çantay Kitapevi, İstanbul. 4. Atalay, İ. (2001). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Meta Basım, İzmir. 5. Doğanay, H. (2002) Ekonomik Coğrafya I: Doğal Kaynaklar, Aktif Yayınevi, Erzurum. 6. Doğanay;H. (2003). Coğrafyaya Giriş II-Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Aktif Yayınevi, Erzuru

Dersin İçeriği

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın coğrafya bilimi içerisindeki yeri, konuları ve diğer bilim dallarıyla ilgisi; ders içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Nüfus Coğrafyası (Nüfus artışı, Nüfus Hareketleri, nüfus dağılışı, Nüfus politikaları) Nüfus Coğrafyası (Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri, göçler) Yerleşme coğrafyası ( Kavramlar, dağılış, yerleşme tipleri, meskenler) Kültür Coğrafyası ( kavramlar, kültür bölgeleri ve dağılışı) Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık) Ekonomik Coğrafya (gıda kaynakları) Ekonomik Coğrafya ( sanayi) Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları) Dersin değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Dünya genelinde insan ve insan faaliyetlerini coğrafi düşünce ilkeleri (dağılış, bağlantı, sebep ve sonuç) doğrultusunda algılayabilme ve açıklayabilme becerisi sağlayabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın coğrafya bilimi içerisindeki yeri, konuları ve diğer bilim dallarıyla ilgisi; ders içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması
2 Nüfus Coğrafyası (Nüfus artışı, Nüfus Hareketleri, nüfus dağılışı, Nüfus politikaları)
3 Nüfus Coğrafyası (Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri, göçler)
4 Yerleşme coğrafyası ( Kavramlar, dağılış, yerleşme tipleri, meskenler)
5 Kültür Coğrafyası ( kavramlar, kültür bölgeleri ve dağılışı)
6 Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık)
7 Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık)
8 Ekonomik Coğrafya (gıda kaynakları)
9 ARASINAV
10 Ekonomik Coğrafya ( sanayi)
11 Ekonomik Coğrafya ( sanayi)
12 Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)
13 Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)
14 Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları) Dersin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 14 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 24 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360890 İnsan ve insan faaliyetleriyle ilgili bilgilerini sosyal bilgiler eğitiminde kullanma becerisi
2 1353273 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin, coğrafi çevre özelliklerine göre farklılık gösterdiğini kavrama ve özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularında yaşanılan yerin coğrafyasının etkilerini yorumlama becerisi
3 1356394 Coğrafya eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, istatistik metotları ve görsel materyalleri kullanabilme becerisi.
4 1425375 Beşeri ve ekonomik coğrafya bilgilerini güncel yaşamda kullanma becerisi
5 1391497 Dünyadaki coğrafi farklılıkları göz önünde bulundurarak eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
6 1396337 Hızlı nüfus artışı, enerji kaynaklarının kullanımı, gelir dağılımı, kültürel farklılıklar ve çevre sorunları gibi ulusal ve uluslar arası problemleri bilme ve bu sorunları insan-çevre etkileşimi çerçevesinde değerlendirebilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
4 5
5 4
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr