Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi MERVE GÖRKEM ZEREN AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Atlas Keşif Kitaplığı. 2011. Türkiye Saklı Cennetler Atlası / 50 Muhteşem Yer. İstanbul: Levent Print City. 2 Atlas Kitaplığı. 2012. Bir Usta Bin Usta Sosyal Sorumluluk Projesi. İstanbul: Levent Print City. 3 Atlas Keşif Kitaplığı. 2012. Gizemli Çıkışlar: İstanbul-Antalya / Doğal Güzellikler, Arkeolojik ve Tarihi Yerler. İstanbul: Levent Print City. 4 Ayman, O. ve Sezgin, T. 2010. Yeşil Tatil. İstanbul: NG Türkiye. 5 Bilgi, M. G. 2013. Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (29), 45-59. 5 Cansever, M. 2011. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Mimari Şaheser. İstanbul: NTV Yayınları. 6 Dinç, B. ve Güngör, Y. 2010. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Doğa Harikası. İstanbul: NTV Yayınları. 7 Duran, E. ve Sertkaya-Doğan, Ö. 2018. Türkiye Turizm Coğrafyası. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları. 8 Özgüç, N. 2015. Turizm Coğrafyası / Özellikler, Bölgeler. İstanbul: Çantay Yayınları. 9 Tuvi, R. 2011. Mavi Tatil. İstanbul: NG Türkiye.

Dersin İçeriği

Bu derste, turizm ve kalkınma ilişkisi ele alınarak inceleme konusu yapılmakta, turizmde sağlıklı büyümenin bölgesel kalkınmayı da sağlıklı etkileyeceği; turizm-tarım-sanayi üçlüsünün birbirlerinin alternatifi değil, bütünleyeni olarak bölgesel gelişime ivme kazandıracağına dikkat çekilmektedir. Tamamlayıcı teorik çalışmaların değerlendirilmesine ağırlık verilerek, Türkiye'de ve dünyada sektöre yönelik sorunlar ile turizm planlama stratejileri ve politikaları gözden geçirilmektedir.

Dersin Amacı

Turizmin, dünyada hızla büyüyen sektörlerin başında gelmesinin en önemli sebebi, küreselleşmeye bağlı uluslararası seyahatlerdeki artıştır. Uluslararası turizm talebindeki bu yoğunluk ve çok değişken talep profili, rekabet-yoğun özellikli turizm arzında da hızlı bir artışı beraberinde getirmektedir. Ancak bu hızlı büyüme, bölgelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve hatta ekolojik yapılarında birtakım olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir. Bu argümandan hareketle, derste, hammaddesi doğal kaynaklar, öznesi insan olan turizm endüstrisindeki hızlı büyümenin, çevre-insan dengesi dikkate alınarak yönetilmesinin önemini vurgulamak amaçlanmakta; Türkiye’nin turizm kaynakları, Türkiye’de yürütülen turizm eğitimleri ve kalkınma projeleri incelenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalkınma projemiz: Türkiye markasını yönetebilmek
2 Türkiye tarihi bir evdir: Home Kampanyası
3 Home of Aphrodisias, Home of Wellness, Home of Mardin
4 Home of Windsurfing, Home of Bodrum, Home of Cappadocia
5 Home of Hagia Sophia, Home of Sumela Monastry, Home of Noah’s Ark
6 Home of Summer Time, Home of Turquoise, Home of Hospitality
7 Türkiye’de yürütülen turizm eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleri: Bir Usta Bin Usta Projesi
8 Türkiye’nin sakin şehirlerinde permakültürel koruma, planlama, yönetim ve eğitim pratikleri
9 Türkiye’nin sakin şehirleri: Seferihisar, Akyaka, Yenipazar, Taraklı, Gökçeada, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti, Eğirdir, Gerze, Göynük, Mudurnu, Şavşat, Uzundere
10 Türkiye'nin kültür mirası: Hieropolis-Pamukkale
11 Türkiye'nin kültür mirası: Efes
12 Türkiye'nin kültür mirası: Paha Biçilemez İstanbul I
13 Türkiye'nin kültür mirası: Paha Biçilemez İstanbul II
14 Turizm politikalarında hedef saptırıcı bir engel: Terörizmin dünya ve Türkiye turizmine yansımaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367308 Türkiye'nin turizm politikasını analiz edebilme
2 1505629 Türkiye imajı üzerinde belirleyici olan temel unsurları açıklayabilme
3 1505630 Türk turizm sektörünün hedef kitlede yaratmak istediği etkiyi değerlendirebilme
4 1505631 Yeni turist eğilimlerini ve öngörülerini yorumlayabilme
5 1505632 Turizm sektöründe yapılan yatırımların ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel problemlerinin çözümündeki rolünü açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr