Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Necati Tomal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu ders kapsamında öğrencilerin yararlanabileceği kitap ve kaynaklar aşağıda yer almaktadır. 1- Doğanay, H vd.,2016, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Pegem Yayınları 2-Doğanay, S. vd.(Editörler), 2016, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Pegem Yayınları 3-Yazıcı, H. ve Koca, M. K.(Ed), 2014, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Pegem Yayınları 4- Şahin, C. vd., 2010, Türkiye Coğrafyası, Gündüz Eğitim Yayıncılık Bazin, M. ; De Tapia, S., 2015, Türkiye Coğrafyası, İletişim Yayınları Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id= Yukarıdaki materyallerin bir kısmını öğrenciler kütüphaneden temin edebilir. Bu için sunular yoktur. Ancak konularla ilgili teorik bilgiler verilirken çeşitli görseller kullanılmaktadır.

Dersin İçeriği

Türkiye'nin nüfusu, yerleşmesi, sanayisi, tarımı, madenleri, ulaşımı, ticareti konu başlıkları bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Amacı

Türkiye'nin nüfus, yerleşme gibi beşeri coğrafya özellikleri ve tarım, sanayi, turizm, madencilik, ulaşım, ticaret gibi ekonomik coğrafya özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beşeri coğrafyanın gelişimi, Türkiye'de nüfus Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
2 Türkiye'de nüfus Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
3 Türkiye'de yerleşme Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
4 Türkiye'de tarım Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
5 Türkiye'de tarım ve hayvancılık
6 Türkiye'de sanayi
7 Türkiye'de sanayi
8 Türkiye'de madencilik
9 Ara sınav
10 Türkiye'de turizm
11 Türkiye'de turizm
12 Türkiye'de ormancılık
13 Türkiye’de ulaşım
14 Türkiye'de ticaret
15 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1376220 Türkiye’nin güncel nüfus politikasını analiz eder.
2 1365377 Türkiye’nin yer altı ve yer üstü ekonomik potansiyelini coğrafi yönden değerlendirir.
3 1356124 Türkiye’de nüfus artışından kaynaklanan sorunları açıklar.
4 1403378 Türkiye’de nüfus dağılışına etki eden eden faktörleri gruplandırır.
5 1504839 Türkiye tarımı üzerinde etkili olan faktörleri söyler.
6 1504840 Türkiye sanayisinin özelliklerini ortaya koyabilir.
7 1504841 Türkiye'de madenlerin dağılışını açıklayabilir.
8 1504845 Türkiye turizminin özelliklerini söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 5 4
3 4 5
4 3 5
5 4 5
6 5 4
7 4 4
8 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr