Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi MERVE GÖRKEM ZEREN AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atalay, İbrahim. 2002. Dünya Coğrafyası. İstanbul:İnkılap Kitabevi. 2. Gümüş, E. 2018. Eğitim Fakülteleri İçin Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Nobel Kitabevi. 3. Güner, İ. ve Ertürk. M. 2015. Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Nobel Kitabevi.

Dersin İçeriği

Bu derste, gelişmiş iletişim ve ulaşım sistemlerinin dünyanın büyüklüğünü hiçe sayan taşıma güçleri ile çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri dünyaya büyük bir hızda yayması sonucu, yerküre üzerinde zaman ve mekanı küçülten, dünyanın değişik mekan ve kültürlerini aynılaştıran, ülkeler arası ilişkiler ve işbirliğini sürekli olarak arttıran küreselleşme olgusu bağlamında, kıtalar, ülkeler ve ülkeler arası dinamikler analiz edilmektedir.

Dersin Amacı

Aday öğretmenlerin, üzerinde yaşadıkları ülkenin dünyadaki yeri ve önemini kavramaları, ülkelerinin geleceğine yönelik sosyal, politik, stratejik planlar ve projeksiyonlar üretebilmeleri, dünyada gelişen ve sürekli değişen olguları anlayıp yorumlayabilmeleri, diğer ülkeleri öğrenerek kendi ülkeleri ile karşılaştırabilmeleri, dersin amaçları arasındadır. Derste Türkiye'nin yeni vizyonuna uygun olarak, ülkemiz ile yakın bölge ve ülkeler hakkında coğrafi bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Kıtalar ve Kıtasal Yer Değiştirme
2 Avrupa kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
3 Seçilmiş Avrupa ülkeleri: Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Bulgaristan
4 Asya kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
5 Seçilmiş Asya ülkeleri: Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Irak
6 Amerika kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
7 Kuzey Amerika: Amerika Birleşik Devletleri
8 Güney Amerika: Brezilya
9 Ara sınav
10 Afrika kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
11 Seçilmiş Afrika ülkeleri: Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya
12 Okyanusya kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo ekonomik özellikleri, Avustralya
13 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleri: Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan
14 Arktika ve Antarktika

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394043 Ülkeler arası sosyal, ekonomik, kültürel ve jeopolitik süreçler ve bu süreçlere dayalı gelişen olaylar ve düzeni analiz edebilme.
2 1493653 Örnek olay incelemeleri yoluyla ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen faktörleri açıklayabilme.
3 1493654 Ülkelerin coğrafi özelliklerinin bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirebilme.
4 1493655 Ülkeler arasında sorun oluşturan mekansal unsurları günümüz çatışma alanları ile ilişkilendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr