Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Necati Tomal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aşağıdaki kaynaklar öğrencilere önerilir; Demirel, Ö. ; Altun(Editörler), 2016, E.(Editörler), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem Yayınları Selvi, K.(Editör), 2008, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayınları Seferoğlu, S.(Editör), 2015, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem Yayınları Selvi, K.(Editör), 2015, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayınları Ekici, G.(Editör), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Paradigma Yayınları, Öğrenciler bu kaynakların bir kısmını kütüphaneden temin edebilir. Bu ders kapsamında daha önceden hazırlanan öne çıkan bazı materyallere ilişkin fotoğraflar ve videolar kullanılır. Konu ile ilgili görseller öğrencilere gösterilir. Ders için hazırlanmış hazır bir sunu yoktur. Ancak konu ile ilgili görseller teorik bilgiler verilirken gösterilir. 1. Halil İbrahim Yalın Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2. Özcan Demirel, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3. İ. Yalın, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknolojinin planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, slaytlar, görsel medya gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Dersin Amacı

Öğrencilerin sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili çeşitli materyalleri hazırlayabilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamak. Aynı şeklinde öğretim teknolojilerini hakkında bilgi sahibi olmalarını ve derslerde kullanabilmelerini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisinin ve materyalin sosyal bilgiler öğretimindeki yeri
2 Sosyal bilgiler ders kitabından öğrencilerin çeşitli materyaller hazırlayabilecekleri konuların belirlenmesi Öğrencilerin sunum planlamalarının yapılması
3 Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek materyal örnekleri ve iyi bir materyalde bulunması gereken özellikler Öğrencilerin sunum hazırlıları ve rehberlik
4 Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek teknolojileri Öğrencilerin sunum hazırlıkları ve rehberlik
5 Akıllı tahta uygulamaları ve çalışmaları
6 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
7 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
8 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
9 Vize
10 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
11 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
12 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
13 Öğrenci sunumları ve değerlendirme
14 Öğrenci sunumları ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359493 Alanı ile ilgili çeşitli materyalleri geliştirirler.
2 1504846 Öğretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1504847 Teknoloji ve materyal kullanımının öğretimdeki önemini fark ederler.
4 1504848 Sosyal bilgiler öğretiminde çeşitli materyalleri ve teknolojileri kullanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 5
2 4 3 4 4 5
3 4 3 4 4 5
4 5 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr