Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yüksel Gündüz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Balay, R.(2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Sandal Yayınevi. 2. Cafoğlu, Z.(Ed.). (2007). Sınıf Yönetimi. Ankara: Grafiker Yayıncılık. 3. Celep, C .(2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. 4. Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi. 5. Erçetin, Ş. ve M. Ç. Özdemir (Ed.) .(2004).Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayınevi. 6. Humphreys, T.(1999). Disiplin Nedir? Ne Değildir? İstanbul: Epsilon Yayıncılık. 7. Karip, E. (Ed.) (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. 8. Kıran, H. (Ed.) (2005). Etkili Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 9. Kaya, Z. (Ed.) (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. 10. Küçükahmet, L . (Ed.) (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi. 11. Şişman, M. ve S.Turan (Ed.) .(2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık. 12. Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin. Ankara: Ekinoks

Dersin İçeriği

Sınıf yönetimi: İlkeler ve modeller; sınıfın fiziksel, sosyal ve eğitsel çevresini düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, iletişim, motivasyon, zaman yönetimi

Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretme sürecinde sınıf yönetiminin önemini fark edebilme, başarılı bir öğrenme ve öğretme süreci için uygun sınıf ortamı yaratmaya yönelik bilgi, beceri ve tutumu geliştirebilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf Yönetimi İle İlgili Kavramlar Ve Olgular 1- SINIF YÖNETIMI KAVRAMLARI.docx
2 Okul Ve Sınıf Yönetimi İlişkileri 2- OKUL VE SINIF YÖN. ILISKII.docx
3 Sınıf Yönetim Modelleri 3- SINIF YÖNETIMI MODELLER.docx
4 Sınıf Yönetimine Etki Eden Değişkenler 4- SINIF YÖNETIMINE ETKI EDEN DEGISKEN.docx
5 Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni 5- SINIF ORTAMI FIZIKSEL.docx
6 Eğitim Programı Ve Plan Etkinlikleri 6-EGITIM PLAN ETKINLIK.docx
7 Sınıfta Disiplin Oluşturma Ve Uygulama 7-DISIPLIN.docx
8 Sınıfta Kural Oluşturma Ve Kural Geliştirme 8-SINIFTA KURAL OLUSTURMA .docx
9 Ara Sınav
10 Zaman Yönetimi 9- ZAMAN YONETIMI.docx
11 Sınıf Yönetiminde İletişim 10- SINIF YON-ILETISIM.docx
12 Sınıfta Öğrenci Güdülenmesi (Motivasyon) 11- MOTIVASYON.docx
13 Öğrenci Davranışları 12- OGRENCI DAVRANIS.docx
14 Farklı Büyüklükteki Sınıflar Ve Öğrenme Gruplarının Yönetimi 13- FARKLI BÜYÜKLÜKTEKI SINIFLAR.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 2 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359681 Olumsuz davranışlara karşı önlem alır ve sorun çözme sürecini yönetebilir.
2 1371540 Sınıf yönetiminin dayandığı yaklaşımları ve felsefeleri karşılaştırabilir.
3 1355992 Sınıf içi kuralların önemini bilir ve kural geliştirme sürecini yönetebilir
4 1347791 Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenleri fark edebilir ve bunlara yönelik etkili stratejiler geliştirebilir.
5 1368471 Velilerle ve okul çevresi ile sağlıklı işbirliği oluşturabilir
6 1399631 Sınıfta zamanını etkili şekilde yönetebilir
7 1359610 Motivasyon sağlayacak koşulları yaratabilir.
8 1388116 Etkili iletişim becerilerini sergileyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4
2 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3
3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3
5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4
6 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4
7 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4
8 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr