Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tayyar ARI, Ortadoğu 2. A. Hourani, Arap Halkları Tarihi 3. B. Lewis, Ortadoğu 4. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik 5. Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları

Dersin İçeriği

Orta Doğu Kavramı, sınırları ve genel özellikleri.

Dersin Amacı

Yakın çağdan günümüze Orta Doğunun siyasi, sosyal ve ekonomik tarihini incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orta Doğu Kavramı, sınırları ve genel özellikleri.
2 Osmanlı Devleti döneminde Orta Doğunun teşkilat, sosyal ve kültürel yapısı.
3 Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının Orta Doğu'ya etkileri; Avrupa'nın Ortadoğuya ilgisi ve girişi.
4 Ortadoğu'da Avrupa hakimiyetinin başlaması: Sykes-Picot Düzeni.
5 İki Dünya Savaşı Arasında Orta Doğu: Irak-Suriye ve Arabistan Yarımadası.
6 İki Dünya Savaşı Arasında Orta Doğu: Mısır ve İran
7 Siyonizm: Doğuşu, gelişimi ve Orta Doğuya etkisi.
8 İngiliz İdaresi altında Filistin: Yahudi terör teşkilatları; İsrail'in Kuruluşu; 1948 Arap-İsrail Savaşı.
9 Ara Sınav
10 İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğudan çekilişi: Irak ve Suriye; Soğuk Savaş ve Orta Doğu.
11 İran ve Musaddık Krizi; Bağdat Paktı.
12 Mısır ve Süveyş Krizi, Irak ve Suriye'de Rejim Değişikleri.
13 Mısır-Suriye Birleşmesi, Libya, Tunus ve Cezayir'in Bağımsızlık Mücadelesi.
14 1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşları; Petrol Krizi
15 İran'de Devrim: İran İslam Cumhuriyeti; İran-Irak Savaşı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40957 1374347 Öğrenci Orta Doğu kavramını bütün boyutlarıyla kavrayacaktır.
40958 1381604 Siyonizmin doğuşu, gelişimini ve etkilerini öğrenmiş olacaktır.
40959 1378995 20.yy.da Uluslararası Siyasette Ortadoğunun Yeri ve Önemi kavranmış olacaktır.
40962 1372287 Avrupa Emperyalizminin Orta Doğuya Giriş sürecini kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr