Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bolin, B. 2007. A History of The Science and Politics of Climate Change, Cambridge University Press. 2. Denhez, F. 2007. Küresel Isınma Atlası. İstanbul: NTV Yayınları. 3. Dessler, A. E. & Parson, E. A. 2005. The Science and Politics of Global Climate Change: A Guide to the Debate Cambridge University Press. 4. Kadıoğlu, M. 2007. Küresel İklim Değişimi ve Türkiye. İstanbul: Güncel Yayıncılık/Açık Bilim Dizisi. 5. Lynas, M. 2008. 6 Derece/Isınan Dünyadaki Geleceğimiz. İstanbul: NTV Yayınları. 6. Saraçoğlu, N. 2010. Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı. Ankara: Efil Yayınevi/Ziraat Dizisi. 7. Uzmen, R. 2007. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. İstanbul: Bilge Kültür Sanat/İnceleme Araştırma Dizisi. 8. Ünaldı, E. Ü. 2003. Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 55-56. 9. Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2007. Developing a Scientific Literacy Scale for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion: It’s Validity and Reliability. Humanity & SocialSciences Journal 2 (1), 29–33. 10. Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2008. Investigating the Scientific Literacy of University Students concerning Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion. World Applied Sciences Journal 3 (5), 858–864.

Dersin İçeriği

Hava olayları ve iklim ile ilgili tanımlar, atmosfer ve özellikleri; enerji dengesi, iklim parametrelerinden sıcaklık, radyasyon, yağış, hava basıncı buharlaşma, nem, yoğuşma, ,rüzgârların oluşumları ve ölçüm teknik ve yöntemleri, hava kütleleri, cepheler, küresel iklim ve Türkiye iklimi ile iklim değişikliği ile iklimin tarımsal üretime ve doğal kaynaklara etkisi gibi bilgileri içermektedir.

Dersin Amacı

Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri, bilim, politika ve politikada bilimsel bilinç, iklim değişikliğine ilişkin yeni bilimsel veriler ve belirsizlikler, iklim değişikliğine ilişkin politik tartışmalar ve etkileri, bugünkü kaotik durum ve geleceğe doğru atılan adımlar, iklim değişikliğinin başlangıcı, Hükümetlerarası Görüşme komitesi, AR4 Raporu ve yansımaları, AR5 Raporu’nun hazırlanma süreci, Kyoto Protokolü, küresel ayak izimiz konuları ele alınmaktadır. Bu derste, küresel iklim değişikliği tehdidinin temel nedenlerini oluşturan bilimsel, ekonomik ve ekolojik problemler ve iklim değişikliği konusunda uluslar arası önemde yaygın etkisi olan görüşmelerle ilgilenen kurumların çalışmaları ele alınmaktadır. Acilen harekete geçmeyi gerektiren küresel iklim değişikliğine ilişkin bugün karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası problemlere yönelik olarak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde ne gibi düzenlemelerin planlandığının incelenmesi, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, dersin önde gelen amaçları arasında bulunmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küresel iklim değişikliğinin önemi: Sıradışı bir çevre problemi
2 Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri
3 Değişimin işaretleri: Yaşam alanları değişen bitki ve hayvanlar, artan sıcak hava dalgaları, seller ve diğer sıradışı hava koşulları
4 Bilim dünyası: Yeni veriler ve belirsizlikler
5 Pozitif kanıtlar: Enerji biçimleri, karbon döngüleri, ormansızlaşma, dünyanın sıcaklığı, buz örtüsünde değişimler, yağışlarda değişimler, eriyen permafrost
6 Pozitif kanıtlar: Buz örtüsünde değişimler, yağışlarda değişimler, eriyen permafrost
7 Çözümler: Ne yapabiliriz ?
8 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu (AR4) ve yansımaları, Hükümetlerarası İklim değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu’nun (AR5) hazırlanma süreci
9 Ara sınav
10 Kyoto Protokolü
11 İklim Değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri
12 Küresel ayak izleri: Botsvana kırsalı, Las Vegas (ABD), Jaipur (Hindistan) örnekleri
13 Gelecek: Yeşil tasarım, alternatif yakıt
14 Değerlendirme
15 -
16 -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 11 11
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40960 1386491 İklim değişikliklerinin Türkiye üzerindeki olası etkilerini analiz edebilme
40961 1388407 Küresel iklim değişikliği tehdidinin nedenlerini oluşturan ekolojik ve ekonomik problemlerin çözümüne ilişkin proje önerebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr