Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Aytekin, Halil. (2018). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 2.Kaya, Alim (Ed.). (2012). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 3.Demiray, Uğur (Ed). (2012). Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 4.Vural, İzlem (Ed). (2012). İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 5.Ergin, Akif. (2012). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık. 6.Voltan Acar, Nilüfer (2008). İnsan İlişkileri İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 7.Pease, Allan (1997). Beden Dili. (Çev. Yeşim Özben). İstanbul: Rota Yayınları. 8.Cüceloğlu, Doğan (2011).Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi. 9.Dökmen, Üstün (2008). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin İçeriği

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması, insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişiler arası ilişkiler; kişiler arası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları, etkili iletişim becerileri; kişiler arası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri. Kişiler arası iletişim ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde; etkin konuşma ve dinleme, beden dili, hak ve sorumluluklar ile değer yargılarının iletişimdeki rolü, iletişim türleri (yazılı, sözlü ve sözsüz)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kısaca öğretmen adaylarının temel iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, etkili iletişim sürecinin işleyişini ve temel ögelerini, iletişimin türlerini (yazılı, sözlü ve sözsüz), beden dilini, iletişim fonksiyonları ve engellerini, kişiler arası iletişim ve iletişim modellerini, ailede, okulda, telefonda iş yerinde iletişim kurmanın temel esaslarını kavratmak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.İletişim tanımları ve iletişim sürecindeki unsurlar (kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt) 1.Hafta-İletişime giriş-iletişim sürci.mp4
++1.hafta-İletişim Süreci ve Unsurları.pptx
++1.hafta-İletişim ve İletişim Sürecinin Unsurları.pptx
2 2.İletişimin temel varsayımları. 2.Hafta-İletişimin temel varsayımları.mp4
++2.hafta-İletişimin Temel Varsayımları.pptx
3 3.İletişimde algılamanın, duyguların, kültürün ve çevresel faktörlerin rolü. ++3.hafta-İletişimde Algı Duygu ve Kültürün Rolü.pptx
++3.hafta-Kişiler Arası İletişim.pptx
3.Hafta-Algı-duygu-kültür.mp4
4 4.İletişim yöntemleri (sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim) ++4. Hafta-İletişim Türleri (Sözlü-Sözsüz ve Yazılı).pptx
4.Hafta-İletişim türleri.mp4
5 5.İletişim türleri (sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim) ++5.hafta-İletişimde Empati.pptx
++5.hafta-İletişimde Saygı.pptx
5.Hafta-İletişimde saygı ve empati.mp4
6 6.İletişim Engelleri ++6.hafta-Etkin dinlemek ve dinleme türleri.pptx
++6.hafta-Somut konuşmak.pptx
6.Hafta-Etkin dinleme ve somut konuşma.mp4
7 7.Etkili iletişim kurmanın temel esasları ++7.hafta-Ben dili.pptx
++7.hafta-Kendini Açma.pptx
7.Hafta-Kendini açma ve ben dili ile konuşma.mp4
8 8.Ara sınav 8. Hafta-Ara Sınav Haftası.docx
9 9.İletişim becerileri (saygı duymak, empatik anlayışla yaklaşabilmek, somut konuşmak) ++9.hafta-Saydam davranmak ve maske takmamak.pptx
++9.hafta-Sözel ve sözel olmayan davranışların uyumlu olması.pptx
9.Hafta-Empatik güvengenlik ve tam-tek mesaj gönderme.mp4
10 10.İletişim becerileri (etkin dinlemek, uygun bir biçimde kendini açma, tam ve tek mesaj yollama) ++10-İletişim fonksiyonları ve engelleri.pdf
++10-İletişim fonksiyonları ve engelleri.pptx
10.Hafta-Saydam davranmak-maske takmamak ve sözel olan olmayan davr.mp4
11 11.İletişim becerileri (ben dili ile konuşmak, saygıyı temel alarak saydam davranmak ve maske takmamak) 11.Hafta-İyi Bir Konuşmacıda Bulunması Gereken Özellikler.mp4
++11. Hafta-İyi bir konuşmacının temel özellikleri.pptx
12 12.Aile içi ilişkiler ve iletişim +12. Hafta-Aile İçi İletişim.pptx
+12.Hafta-Ailede İletişim-AİLEDE İLETİŞİM.pptx
12.Hafta-Aile içi ilişkiler ve iletişim.mp4
13 13.Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim (öğretmen, öğrenci, veli, idareci arasındaki iletişim) +13. Hafta-OKULDA İLETİŞİM.pptx
13.Hafta-Okulda iletişim.mp4
14 14. Günlük hayatta temel iletişim kuralları (telefonda iletişim, iş görüşmelerinde iletişim) +14. Hafta-İş hayatında iletişim.pdf
+14.Hafta-İş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar.pdf
14.Hafta-İş yerinde iletişim-Mülakatlarda dikkat edilecek hususlar.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 2 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549839 İletişimin tanımını ve temel kavramlarını öğrenir.
2 1549840 Etkili iletişim kurma yollarını öğrenir.
3 1549841 Kişiler arası iletişimin önemini kavrar.
4 1549842 Beden dilinin işlev ve önemini farkına varır.
5 1549843 Konuşma, dinleme ve beden dili gibi iletişimi etkili kılan becerileri öğrenir.
6 1549844 İletişimin aile ve okul yaşamındaki önemini kavrar.
7 1549845 Etkili iletişimin günlük hayatta kullanılan temel becerilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr