Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Necati TOMAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Siyasi Coğrafya-Süha Göney-1992 2. Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya-2002 3. Coğrafyanın Siyasal Gücü-2002

Dersin İçeriği

Planlama.Temel kavramlar Fiziksel beşeri etkenler. Siyasi Kuramlar. Balkan Yarımadası. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği- Türkiye ilişkileri. Ortadoğu. Ortadoğu. Kıbrıs. Türk Cumhuriyetleri. Kafkasya. Dünyanın Siyasi Sorunları. Dünyanın Siyasî Sorunları.

Dersin Amacı

Coğrafi faktörlerin dünya siyasetinde ve devletler arası ilişkilerde önemini ortaya koymak. Önemli bölgesel sorunların coğrafi temellerine değinmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasi coğrafya nedir? Siyasi Coğrafya Jeopolitik İlişkisi Siyasi Coğrafyanın Tarihçesi Vize Not..pptx
2 Siyasi Coğrafyadaki Hakimiyet Teorileri Hakimiyet Teorileri.pptx
3 Hakimiyet Teorileri ve Uygulanabilirliği Hakimiyet Teorileri.pptx
4 Siyasi Coğrafyada Fiziki Faktörler Siyasi Coğrafyada Etkili Faktörler.pptx
5 Siyasi Coğrafyada Beşeri Faktörler Siyasi Coğrafyada Etkili Faktörler.pptx
6 Uluslararası Teşkilatlar-Birleşmiş Milletler, İKÖ, AB
7 Uluslararası Teşkilatlar-Nafta, APEC, G8'ler, G20'ler,OPEC
8 Yunanistan İle Karasuları ve Kıbrıs Sorunu
9 Ara Sınav
10 Türkiye'nin Suriye'le, Irak'la ve İran'la Olan İlişkileri
11 Türk Cumhuriyetleri'nin Dünya Siyaseti Ve Ekonomisindeki Etkileri
12 Uluslararası Terör ve Türkiye
13 İsrail- Filistin Sorunu
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1351438 Uluslararası teşkilatlar hakkında bilgi sahibidir.
2 1364885 Uluslararası sorunlara farklı açılardan bakar.
3 1364370 Hâkimiyet teorilerini değerlendirir.
4 1353816 Türkiye'nin komşuları ile olan sorunlarında görüş belirtir.
5 1376061 Siyasi coğrafyadaki fiziki ve beşeri faktöleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 5
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr