Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Besim Darkot, Kartografya Dersleri, İstanbul, 1939. Akif Akkuş, Harita Bilgisi, İstanbul, 1996.

Dersin İçeriği

Haritanın tanımı, haritaların özelliklerini, harita türleri, özel haritalar, tematik haritalar ve topografya haritaları, harita üretimi, haritaların kullanımı ve yorumlanması, haritaların ana elemanları olan başlık, ölçek, haritada kullanılan semboller ve harita kenar bilgileri, haritalar üzerinde yapılan ölçmeler ve hesaplamalar, harita çizim teknikleri.

Dersin Amacı

Genel harita bilgisi ve harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, temel harita (topografik harita) bilgisi, ölçekler, harita üzerinde ölçümler, haritalara ilişkin genel hususlar hakkında bilgi, beceri ve donanım kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler,
2 Tarihçe, Tanım ve Kavramlar
3 Haritalar ve çeşitleri Tarihçe, Tanım ve Kavramlar
4 Ölçekler, ölçek çeşitleri,
5 Mesafe, Alan, Eğim Hesaplamaları
6 Koordinat sistemleri, yer bulma
7 Dağılış haritaları
8 Çizgiler, yazılar ve sayılar, semboller ve örnek uygulamalar
9 Ara Sınav
10 Tarama ve Renklendirme Haritaları
11 Dağılış haritaları
12 Reliefin Gösteriliş Tarzı
13 Relief analizleri
14 Topografya Haritaları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441325 Haritaların yapımında kullanılan projeksiyonları kavrar
2 1441375 Haritalarda bulunması gereken unsurları kavrar
3 1441384 Haritaları sınıflandırabilir
4 1441397 Farklı haritaları kullanır ve bu haritalar üzerinde yorumlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr