Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 2. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006. 3. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 4. Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İstanbul 2003.

Dersin İçeriği

Balkan tarihi, Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri ve bu süreçteki gelişmeler, İngiltere ve Rusya’nın Balkan politikaları ile Balkan Savaşlarının bu bölgede ortaya çıkardığı gelişmeler. I. Dünya Savaşı’nda Balkanlar ve Balkan devletlerinin durumu, savaş sonrasında Balkan coğrafyası, II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlar, savaş sonrası balkan devletlerinin iktisadî ve siyasî yapısı, Sovyet işgali dönemi ve Balkanlar.

Dersin Amacı

Balkan tarihi ve Balkanlardaki milletlerin bağımsızlık hareketlerini özellikle Osmanlı devleti bağlamında öğrenciye kavratmak; I. ve II. Dünya Savaşı süreci ve sonrası dönemdeki Sovyet İşgali dönemlerinde Balkanların genel durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balkan ve Rumeli kavramları
2 Osmanlı öncesi Balkanlar
3 Osmanlının Balkan Politikası
4 19. Yüzyıl Balkanlar
5 Balkan topluluklarının Osmanlı Devleti'ne isyanları
6 Balkanlar'da Ulus devletlerinin kuruluş süreci
7 Yunanistan'ın kuruluşu
8 Bulgaristan'ın kuruluşu
9 Ara Sınav
10 Sırbistan'ın kuruluşu
11 Arnavutluk'un kuruluşu
12 Romanya'nın kuruluşu
13 Kosova'nın kuruluşu
14 Makedonya'nın kuruluşu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66655 1374146 Balkanlardaki çağdaş sorunların tarihi temellerini algılar
66656 1400334 Türkiye\'nin Balkan politikasının temellerini algılar.
66657 1406243 Türklerin Balkan kültürüne katkı ve etkisini algılamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr