Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Nevin Özdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atasoy,E. Çevre İçin Eğitim 2. Güney, E. Çevre Sorunları 3. Özey, R. Çevre Sorunları

Dersin İçeriği

Çevre ve eğitim, Ekoloji, çevre problemleri, , küresel iklim değişikliği, su, toprak, hava, gürültü ve görüntü kirliliği, erezyon.

Dersin Amacı

Bilinç: Bireylerin ve toplumların, tüm çevre ve sorunları hakkında bilinç ve duyarlılık kazanmasını sağlamak; Bilgi: Bireylerin ve toplumların çevre ve sorunları hakkında temel bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak; Tutum: Bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargılarını ve duyarlılığını, çevreyi koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteğini kazanmalarını sağlamak; Beceri: Bireylerin ve toplumların çevresel sorunları tanımlamaları ve çözümlemeleri için beceri kazanmalarını sağlamak; Katılım: Bireylere ve toplumlara, çevre sorunlarına çözüm getirme çalışmalarına her seviyeden aktif olarak katılma imkânı sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre eğitiminin önemi ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması ÇEVRE İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.pdf
doğa ve çevre.pptx
cevre-egitimi7-meb.pdf
cevre-egitimi8.pdf
2 Çevre sorunlarının tarihi gelişimi UNESCO-UNEP himayesinde __evre e__itiminin geli__imi ve T__rkiye'de orta____retim __evre e__itimi[#1
çevre eğitiminin tarihsel gelişimi.pptx
3 Çevre eğitiminde yaklaşımlar çevre eğitimi yaklaşımları1.pptx
4 Çevre eğitiminde yaklaşımlar çevre eğitimi yaklaşımları2.pptx
5 Ekoloji ile ilgili kavramlar ekoloji.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=gr5TODc89XY
6 Madde döngüleri 10 Madde döngüleri.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gcr8a_FhvAc
7 Atmosfer ile ilgili çevre sorunları 3. Hava kirliliği.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pv7eynv9pT0
8 Sularla ilgili çevre sorunları su kirliliği.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xwxtE_meG6U
https://www.youtube.com/watch?v=QAdBkFY-0g8
9 Arasınav
10 Toprakla ilgili çevre sorunları toprak kirliliği.ppt
TOPRAK.pdf
11 Gürültü kirliliği gurultu-kirliligi.pdf
https://www.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=acd9c0af31811ee5dbc1
12 Hızlı Nüfus artışı ve sorunları nüfus.pdf
nufus_population.pdf
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_global_population_growth_box_by_box?langu
https://www.youtube.com/watch?v=6GkIdwk33HI
https://www.youtube.com/watch?v=dqtupUUKBdc
13 Çevre ile ilgili kuruluşlar Çevre Kuruluşları.pdf
https://www.maroon.com.tr/turkiyedeki-cevreci-kuruluslar-15769
https://cografyahocasi.com/cografya-12/cevresel-orgutler-ve-ozellikleri.html#pre
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 5 5
10 Tartışma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357706 çevreyle ilgili toplumsal duyarlılık geliştirmek
2 1453326 çevre ile ilgli sorunlarda çözüm üretme becerisi kazandırabilmek
3 1453513 çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili temel kavramları bilme
4 1454199 çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçlarını analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr