Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Komisyon, ATAM yayını Ankara 2000-2002. 2. Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara 1983. 3. İzmir Yollarında, yay.haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası yayını 1989. 4. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sonbahar Gezileri, yay.haz. Nuri Onat, İstanbul 1984. 5. Atatürk İnkılabı, yay.haz. B.S. Yalçın- İsmet Gönülal, Ankara 1984. 6. Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 50. Yılı Semineri, TTK Yay. Ankara 1980. 7. Şimşir, B.N., Türk Yazı Devrimi, Ankara 1992. 8. Gönlübol,M.-Sar,C., Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), Ankara 1973.

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-2000 yılları arasında siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

Dersin Amacı

1919-1938 yılları arasında Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durumun aktarılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mondros Mütarekesi Sonrası ülkenin genel durumu, işgaller Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 1.mp4
2 Milli Mücadele dönemi zararlı cemiyetler, M. Kemal paşanın işgallere tepkisi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 2.mp4
3 M. Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve Amasya Genelgesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 3.mp4
4 Sivas Kongresi ve Temsil Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 4.mp4
5 İstanbul Hükümeti ile ilişkiler; M. Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 5.mp4
6 Mebusan Meclisi'nin açılması; İstanbul'un işgali Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 6.mp4
7 TBMM'nin açılması ve Milli Cepheler Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 7.mp4
8 Batı Cephesi ve San Remo Konferansı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 8.mp4
9 Vize Haftası
10 Ermeni meselesi, Doğu harekatı ve düzenli ordunun kurulması Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 10.mp4
11 Gediz Taaruzu, I. İnönü Savaşı, Londra Konferansı ve Moskova Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 11.mp4
12 Türk-Afgan Antlaşması, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Kütahya-Eskişehir Savaşları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 12.mp4
13 Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi ve Başkumandanlık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 13.mp4
14 Sakarya Savaşı, Ankara Antlaşması ve Kars Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 14.mp4
15 Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı, Milli Mücadele Dönemi Eğitim Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Özetler.docx
Konu 15.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363870 Bu dersi alan öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin, 1919-1945 yılları arasındaki siyasal ve toplumsal alandaki problemleri ve gelişmeleri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr