Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Nevin Özdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Abdurrahman Kılıç, Serdal Seven (2007). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, pegemA yayıncılık, Ankara. 2. Özcan Demirel, Kasım Kıroğlu (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi,Öğreti Yayıncılık,Ankara.

Dersin İçeriği

Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına sosyal bilgiler alanındaki ders kitaplarını bilimsel bakış açısıyla inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (ders kitabı nedir, Ders kitaplarını incelemeye bütüncül yaklaşım Ders kitaplarının eğitim sistemindeki yeri) SBDKİ Giriş.mp4
1.hafta_a.pptx
1.hafta_b.pptx
2 Geçmişten Günümüze Yazı Ve Kitap, Türk Eğitim Sisteminde Kitabın tarihçesi, Ders Kitaplarının Öğretimdeki Yeri SBDKİ Konu 2.mp4
2.hafta_a.pptx
2. hafta_b.pptx
3 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-Hedef ve davranışlar SBDKİ-kazanımların işlenişi.mp4
3.hafta 3. İçeriğin Eğitim ve Öğretim Programının Kapsamını ve Kazanımları Karşılama Y
4 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-içerik 4. hafta ders kitaplarında içerik.pptx
SBDKİ-bilimsel içerik.mp4
5 Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-öğrenme, öğretme durumları. Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-değerlendirme 5. hafta_3.2. Öğrenme, Öğretme ve Ölçme ve Değerlendirme.pptx
3.2. Öğrenme, Öğretme ve Ölçme ve Değerlendirme.mp4
6 Ders kitabında dil ve anlatım- Dil özellikleri,Yazılı anlatım öğeleri konu 6_dil ve anlatım.mp4
6.hafta.pptx
6.hafta-dil.pptx
7 Ders kitaplarında görsel düzen SBDKİ görsel tasarım.mp4
SBDKİ fiziksel yapı.mp4
6. hafta dk fiziksel özellikler.pptx
8 Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet, İnsan hakları ve demokrasi kültürü ve ders kitapları, ders kitabı inceleme yöntemleri İnsan haklarına duyarlı ders kitabı yazma-temel ölçütler.pdf
İnsan Hakları ve Demokrasi Kültürünün Geliştirilmesi- Ders Kitaplarının Yazımı.pdf
SBDKİ-toplumsal cinsiyet ayrımı.mp4
7. hafta Ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığı-örnekler.pdf
9 Ara sınav haftası
10 Öğrenci sunumları
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357892 Öğretmen adaylarına iyi bir ders kitabı hazırlama konusunda bilgi, deneyim ve uygulama becerisi sağlamak
2 1367854 Öğretmen adaylarına alanlarıyla ilgili kitapların öğretim programlarına en uygun olanlarını seçme becerisi kazandırmak
3 1392609 Öğretmen adaylarına ders kitaplarını bilimsel bir anlayışla değerlendirme becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr