Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Alper Kesten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Powerpoint 2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sosyal Bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi Dersleri Öğretim Programı ve Kılavuzu 6-7: MEB, Ankara 3. Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi Ankara 4. Saban, Ahmet (2000). Öğrenme ve öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Nobel, Ankara

Dersin İçeriği

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında genel ve özel eğitim kavramlarının tanıtılması, ilköğretim boyutunda sosyal bilgiler dersinin amaç ve kazanımlarının tanıtılması ve bunların derste çeşitli materyal, yöntem ve tekniklerin kullanılarak uygulamasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler dersindeki yeri YAPILANDIRMACILIK (CONSTRUCTİVİSM).ppt
Yapılandırmacı yaklaşım 1.mp4
2 Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler dersindeki yeri YAPILANDIRMACILIK (CONSTRUCTİVİSM).ppt
Yapılandırmacı yaklaşım 2.mp4
3 Öğretim ilkeleri ÖĞRETİM İLKELERİ.ppt
Öğretim İlkeleri.mp4
4 Tam Öğrenme, Çoklu Zeka, Proje tabanlı öğrenme ve İşbirlikçi öğrenme ÖĞRETİM İLKELERİ.ppt
Öğretim İlkeleri.mp4
5 Öğretim Teknikleri (Altı Şapka, Beyin Fırtınası, İstasyon Tekniği) GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.ppt
GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1.mp4
6 Öğretim Teknikleri (Rol Oynama, Benzetim, Mikro Öğretim) GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.ppt
GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 2.mp4
7 Öğretim Teknikleri (Akvaryum, Arkası Yarın, Öykü Oluşturma vb.) GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ.ppt
GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 3.mp4
8 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim).mp4
9 Arasınav
10 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim).mp4
11 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim).mp4
12 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim).mp4
13 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim).mp4
14 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim).mp4
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 55
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 45
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368796 Sosyal Bilgiler öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
2 1375343 Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
3 1373257 Türk Milli Eğitim Sisteminde Sosyal bilgiler dersinin yerini ve önemini kavrar.
4 1370602 Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynakları kullanabilir.
5 1367472 Sosyal Bilgiler öğretim etkinlikleri planlar, ders planı ve günlük plan yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5
2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr