Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Murat GÖKALP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şeker, H. (2017).Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar Yaklaşım-lar, 4.baskı, ANKARA, Anı Yayıncılık Demirel, Özcan (2017) Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya, Ankara, Pegem Akademi Gözütok, D. (2006). Program Değerlendirme. Gültekin, M (Ed.), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Ss.175-190). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Dersin İçeriği

Program ve türleri Program geliştirmenin kuramsal temelleri, İhtiyaç belirleme yaklaşım ve teknikleri Kazanım belirleme, İçerik belirleme, Eğitim durumlarını düzenleme, Sınama durumları Program geliştirme süreci Program geliştirme modelleri, Program değerlendirme modelleri

Dersin Amacı

Eğitim öğretim programlarını belirleme, düzenleme, geliştirme ve uygulamaktır. program geliştirmenin kuramsal temelleri doğrultusunda tasarlama, uygulama , değerlendirme ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda yeniden düzenlemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program ve türleri yok yok Ünite 7.mp4
Ünite 8.mp4
Ünite 9.mp4
Ünite 10.mp4
Ünite 11.mp4
Ünite 12.mp4
Ünite 13.mp4
Ünite 14.mp4
Ünite 1.docx
Ünite 2.docx
Ünite 3.docx
Ünite 4.docx
Ünite 5.docx
Ünite 6.docx
Ünite 7.docx
Ünite 8.docx
Ünite 9.docx
Ünite 10.docx
Ünite 11.docx
Ünite 12.docx
Ünite 13.docx
Ünite 14.docx
epo503_unite1.mp4
Ünite 2.mp4
Ünite 3.mp4
Ünite 4.mp4
Ünite 5.mp4
Ünite 6.mp4
2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, ÇALIŞMA GRUPLARI, ÇALIŞMA PLANI HAZIRLAMA yok yok
3 PROGRAM GELİŞTİRME TASARIM YAKLAŞIMLARI yok yok
4 İHTİYAÇ ANALİZİ YAKLAŞIMLARI VE TEKNİKLERİ yok yok
5 KAZANIM PROGRAM ÇIKTISI YAZMA yok yok
6 Bloom Taksonomisi yok yok
7 Program geliştirme modelleri yok yok
8 Program geliştirmenin temelleri yok yok
9 Program geliştirmenin temelleri yok yok
10 Yurt Dışında Program Geliştirmenin Tarihi Temelleri yok yok
11 İÇERİK (KONU-KAPSAM-MUHTEVA) yok yok
12 EĞİTİM DURUMLARI (ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ) yok yok
13 Program geliştirme süreci yok yok
14 Program geliştirme modelleri Program Değerlendirme modelleri yok yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600905 Program ve türlerini tanır
2 1600906 Program geliştirmenin kuramsal temellerini özelliklerine göre analiz eder
3 1600907 İhtiyaç belirleme sürecini tasarlar
4 1600908 Eğitim hedeflerinin sınıflamasını bilir
5 1600909 Eğitim programlarında içerik belirleme ve düzenlemeyi analiz eder
6 1600910 Öğrenme öğretme durumlarını saptar
7 1600911 Program geliştirmede değerlendirmenin önemini bilir
8 1600912 Program geliştirme sürecini düzenler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
6 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
7 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
8 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr