Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Alper Kesten; Prof. Dr. Necati Tomal; Doç. Dr. Nevin Özdemir; Dr. Öğr. Üys. Pelin İskender Kılıç; Dr. Öğretim Üyesi Merve Görkem ZEREN AKBULUT; Dr. Murat Bayram YILAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Aktepe, V. ve Yalçınkaya, E. (Ed.). 2014. Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 2 Demircioğlu, İ. H. (Ed.). 2015. Aday Öğretmenler için Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık. 3 Efe, R. (Ed.). 2016. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Dönem planı hazırlama Öğretmenin okuldaki/çevrimiçi dersteki bir gününün gözlemlenmesi Öğrencinin çevrimiçi dersteki bir gününün gözlemlenmesi Çevrimiçi bir dersteki öğretim yöntemlerinin gözlemlenmesi Çevrimiçi ders akışı geliştirme aşamaları Çevrimiçi ders materyallerinin hazırlanması ve uygulanması Çevrimiçi derste soru sorma ve geri bildirimi izleme Çevrimiçi eğitim-öğretimde çağdaş yaklaşımlar Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi (Ödev: Arasınav olarak değerlendirilecektir) Çevrimiçi dersin yönetimi ve öğretmen-öğrenci etkileşimi Pandemi döneminde okul-aile işbirliği Pandemi döneminde okul yönetiminin yaşadığı temel zorluklar Çevrimiçi öğrenme ortamında sınav hazırlama ve değerlendirme Okul deneyimi etkinlikleri uyglama dosyasının hazırlanması ve teslimi

Dersin Amacı

Okul Deneyimi bir yarıyıl süresince her hafta bir saati fakültede seminer, dört saati de uygulama okullarında gerçekleştirilecek olan üç kredilik bir derstir. Okul Deneyimi dersi, okullarda yapılacak uygulama çalışmalarının ilk basamağını oluşturan, öğretmen adaylarının, bir uygulama öğretmeni rehberliğinde uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için sunulan gözlem ve görüşlere dayalı bir derstir. Bu ders ile öğretmen adaylarının belli bir düzeyde, okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanımaları, bu alandaki etkinlikleri gözlemleyerek daha sonraki uygulamalar için bir zemin oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planı hazırlama - Pandemi Dönemi Okul Deneyimi Etkinlikleri.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (4. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
2 Öğretmenin okuldaki/çevrimiçi dersteki bir gününün gözlemlenmesi - Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (5. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
3 Öğrencinin çevrimiçi dersteki bir gününün gözlemlenmesi - Çocukların Gözünden Okulda Yaşam.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (6. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
4 Çevrimiçi bir dersteki öğretim yöntemlerinin gözlemlenmesi Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (7. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
5 Çevrimiçi ders akışı geliştirme aşamaları - Ders Planı Örnekleri I ve II.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (8. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
6 Çevrimiçi ders materyallerinin hazırlanması ve uygulanması - Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (10. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
7 Çevrimiçi derste soru sorma ve geri bildirimi izleme - Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
8 Çevrimiçi eğitim-öğretimde çağdaş yaklaşımlar - Çağdaş Yaklaşımlar.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
9 Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi (Ödev: Arasınav olarak değerlendirilecektir) - SBÖ 413 Okul Deneyimi (6. Grup_Merve Görkem ZEREN AKBULUT) (Ödev_Arasınav olarak değerlendirile
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (9. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
10 Çevrimiçi dersin yönetimi ve öğretmen-öğrenci etkileşimi - Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (11. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
11 Pandemi döneminde okul-aile işbirliği - Eğitim Ortamları.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (12. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
12 Pandemi döneminde okul yönetiminin yaşadığı temel zorluklar - Öğretim Lideri.pdf
Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (12. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
13 Çevrimiçi öğrenme ortamında sınav hazırlama ve değerlendirme - Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (13. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4
14 Okul deneyimi etkinlikleri uygulama dosyasının hazırlanması ve teslimi - Okul Deneyimi (Prof. Dr. Alper Kesten).mp4
Okul Deneyimi (14. Hafta)_Merve Görkem ZEREN AKBULUT.MP4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
21 Rapor Sunma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
37 Gözlem 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349031 Öğretmenin/öğrencinin okuldaki/çevrimiçi dersteki bir günlük zamanını hangi çalışmalara ayırdığını özetleyebilme
2 1354954 Öğretmenin çevrimiçi bir dersi islerken dersi nasıl düzenlediğini analiz edebilme
3 1347687 Öğretmenin çevrimiçi öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını açıklayabilme
4 1392683 Çevrimiçi dersin yönetimi/öğrenme ortamının kontrolü için öğretmenin neler yaptığını açıklayabilme
5 1351065 Pandemi döneminde okul yönetiminin yaşadığı temel zorlukları değerlendirebilme
6 1371958 Pandemi döneminde okul-aile işbirliği çerçevesinde yürütülen faaliyetleri değerlendirebilme
7 1352021 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
7 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr