Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ Dr. Öğretim Üyesi Merve Görkem ZEREN AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Parker, W. C. (2018). Sosyal Bilgiler Eğitimi (Çev. F. Zayimoğlu Öztürk, S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi. Safran, M. (Ed.). (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Tokcan, H. (2015). Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

Bu ders, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü uygulama öğrencilerimizin öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını hedefleyen uygulama çalışmalarını içermektedir.

Dersin Amacı

Uygulama öğrencilerimize öğretmenlik davranışı kazandırmak, öğretmenlik mesleği ile ilgili, sosyal bilgiler öğretiminin amaçlarını gerçekleştirebilmeye yönelik, mesleki becerileri geliştirmeye yönelik ve kendi kendini değerlendirme sorumluluklarını kazandırmak, öğretmenlik uygulaması dersinin amaçları arasındadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dönem planı hazırlama, Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi.pdf
2 Ders planı hazırlama,Türk Milli Eğitiminin Amaçları, Program İnceleme
3 Ders planı hazırlama, Türk Miili Eğitiminin Yapısı, Program İnceleme
4 Ders planı hazırlama,Öğretmenlik Mesleği, Program İnceleme Eleştirel Düşünme Odaklı Ders Planlama ve Değerlendirme.pdf
5 Ders planı hazırlama, İlköğretimin Amaç ve İlkeleri, Planlar
6 Ders planı hazırlama, İlköğretim Kurumlarında Toplanan Kurullar,Planlar
7 Ders planı hazırlama, Öğretmenlerin Yıllık ve Mazeret İzinleri, Planlar
8 Ders planı hazırlama, Öğretmenlerin Yeterlikleri,e-okul
9 Ara Sınav
10 Ders planı hazırlama, Okul Aile Birliğinin Amaç ve Görevleri, e-okul
11 Ders planı hazırlama, Türk Anayasasının Eğitim İle İlgili Maddeleri, e- okul
12 Ders planı hazırlama, Öğretmenlik Kariyer Sistemi, e-okul
13 Ders planı hazırlama, İlköğretimde Değerlendirme, e-okul
14 Yetiştirilmeyen Çalışmaların Telafisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
14 Gözlem 1 14 14
20 Rapor Hazırlama 1 14 14
21 Rapor Sunma 1 14 14
54 Ev Ödevi 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349979 Ders planının eksiklerini giderir.
2 1389646 Sınıfta istenmeyen davranışlara karşı uygulayacağı stratejiyi tartışır.
3 1355854 Alanını ile ilgili idari çalışmalara ilişkin belgeleri doldurur.
4 1361076 Yapılan çalışmalar hakkında uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirmelerde bulunur.
5 1348426 Okul çevre ilişkisi konusunda yorumlar yapar.
6 1350369 Yapılan çalışmalarla ilgili portfolyo hazırlar.
7 1353852 Bir dersin değerlendirmesini yapar.
8 1368001 Anlatacağı çeşitli derslere ait ders planı yapar.
9 1355648 Anlatacağı derse ilişkin kavramları ders planında gösterir.
10 1350770 Öğrencileri ile etkili iletişim kurar.
11 1373212 Öğretmenlik mesleği ile ilgili mevzuat sorularına cevap verir.
12 1355980 E-okul çalışmalarına etkin olarak katılır.
13 1391427 Hazırlamış olduğu ders planını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13