Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Hatice Kumcağız *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binnur Yeşilyaprak,(Editör, 2019). Eğitim Psikolojisi: Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Pegem Akademi: Ankara. Alim Kaya (Editör, 2018). Eğitim Psikolojisi: Pegem Akademi: Ankara. Galip Yüksel (Editör, 2018). Eğitim Psikolojisi: Nobel Yayın: Ankara

Dersin İçeriği

Gelişim ve öğrenme süreçlerini kavrayabilmek, gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramları açıklayabilmek. Bu amaçlara yönelik olarak gelişim ve öğrenme psikolojisine giriş ve temel kavramlar, bedensel ve bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, öğrenmede davranışsal yaklaşımlar, sosyal öğrenme kuramı, gestalt ve insalcıl ğrenme, bilgiyi işleme modeli konuları hakkında bilgi verilecek ve sınıf içi uygulamalar yapılacaktır.

Dersin Amacı

Dersin temel amacı insan gelişimi ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi kazandırmak, farkındalık sağlamak ve ilgili kavramları açıklamasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kurallar hakkında bilgi verilmesi, tanışılma ve beklentilerin ortaya konması, Gelişim ile iligil önemli kavramların işlenmesi Eğitim Psikolojisi (1.ders).mp4
1.ders -Gelişim ile ilgili temel kavramlar.ppt
2 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisine Giriş (2.ders) bwb-gfyz-ngj (2020-10-07 at 04_30 GMT-7) (1).mp4
Gelişim ve Öğrenme psikolojisi.ppt
3 Gelişimin Doğası (3.hafta) wqo-zkec-eke (2020-10-15 at 03_31 GMT-7).mp4
Gelişimin doğası.ppt
4 Bedensel ve Devinsel Gelişim (4. Hafta ) ooe-oqqr-bwv (2020-10-25 at 05_55 GMT-7).mp4
Bedensel ve Devinimsel Gelişim.ppt
5 Bilişisel Gelişim ve Dil Gelişimi (5.Hafta) cdu-mxbj-yvt (2020-11-01 at 08_44 GMT-8).mp4
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi.ppt
6 Kişilik Gelişimi (6.Hafta) ads-ayei-ytv (2020-11-08 at 04_32 GMT-8).mp4
Kişilik Gelişimi.ppt
7 Ahlaki gelişim (7. Hafta ) hnv-tcsj-xso (2020-11-13 at 23_59 GMT-8).mp4
Ahlak Gelişimi.ppt
8 Öğrenmenin Doğası 8. Hafta -Öğrenmenin Doğası.mp4
Öğrenmenin Doğası.ppt
9 Ara Sınav
10 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar 10. Hafta -zdi-coyc-igj (2020-12-05 at 05_22 GMT-8) (H.Kumcağız).mp4
Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar.ppt
11 Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal Öğrenme Kuramı.ppt
11. Hafta -Sosyal Öğrenme Kuramı -enw-ungf-pkd (2020-12-13 at 00_37 GMT-8).mp4
12 Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme Gestalt ve insancıl yaklaşımda öğrenme.ppt
12.Hafta (Gestalt ve insancıl yaklaşımda öğrenme ).mp4
13 Bilgiyi İşleme Modeli Bilgiyi işleme modeli.ppt
13.Hafta -Bilgiyi işleme Modeli (H. Kumcağız).mp4
14 Öğrenmeden Öğretime 14.Hafta-Öğrenmeden Öğretime.mp4
Öğrenmeden öğretime.ppt
15 Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması 15.Hafta-Sosyal Öğrenme kuramı ve Eğitimde Uygulanışı.mp4
SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE EĞİTİMDE.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 10 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513094 Eğitim ve Psikoloji kavramlarının anlamı, kapsamı ve işlevini açıklayabilmek
2 1513095 Gelişim dönemlerini tanımlayabilmek
3 1513096 Gelişimin ilkelerini açıklayabilmek
4 1513097 Bedensel ve devinsel büyüme ilgili kavramları tanımlayabilmek, cinsiyet farklılıklarına göre bedensel ve devinsel gelişim farklılıklarını ayırt edebilmek
5 1513098 Bilişsel gelişim ve dil gelişimi ile ilgili terimleri kavrayabilmek ve dil gelişimi ile iligili farklı görüşleri tartışabilmek
6 1513099 Kişilik gelişimi hakkındaki farklı kuramsal görüşleri kavrayarak, kişilik gelişimi açısından öğrencileri değerlendirebilmek
7 1513100 Ahlak gelişim kuramları çerçevesinde ahlak gelişimi sürecini açıklayabilecek
8 1513101 Öğrenmeyi etkileyen etmenleri sıralayabilmek ve öğrenme ile iligili kavramları tanıyabilmek
9 1513102 Davranışçı, sosyal öğrenme, gestalt ve insancıl öğrenme yaklaşımlarına ait terimleri tanımlayabilmek ve tartışabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
2 4 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1
3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
5 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1
6 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
7 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
8 1 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1
9 1 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr