Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Alper Kesten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Powerpoint 1. Braudel, F. (ç. M.Ali Kılıçbay)Tarih Üzerine Yazılar, İmge, 1992 2. Duverger, M (ç.Ünsal Oskay)Sosyal Bilimlere Giriş ,Bilgi, 2002 3. Şahin, C. Coğrafyaya Giriş, Gündüz, 2003 4. Fichther, J. (ç. Nilgün Çelebi) Sosyoloji Nedir?, Anı, 2002

Dersin İçeriği

Başlıca sosyal bilimler ve bu sosyal bilimlerin sosyal bilgiler dersindeki yeri, sosyal bilgiler dersinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, yeni Sosyal Bilgiler Programının tanıtılması ve incelenmesi.

Dersin Amacı

"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları.ppt
2 Sosyal Bilimlerin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları-2.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları.ppt
3 Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları 3.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları.ppt
4 Antropoloji, Sosyoloji Sosyal Bilimler 1.mp4
Sosyal Bilimler.ppt
5 Siyaset Bilimi, Coğrafya Sosyal Bilimler 2.mp4
Sosyal Bilimler.ppt
6 Tarih, Ekonomi Sosyal Bilimler 3.mp4
Sosyal Bilimler.ppt
7 Psikoloji, İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Gelişimi Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Tarihsel Gelişimi.mp4
Sosyal Bilimler.ppt
8 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Gelişimi Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Tarihsel Gelişimi 2.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları 2.ppt
9 Arasınav
10 Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları 2.ppt
11 Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi 2.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları 2.ppt
12 Sosyal Bilgiler programının ana hatlarıyla incelenmesi Sosyal Bilgiler Programı.mp4
Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları 2.ppt
13 Sosyal Bilgiler programının ana hatlarıyla incelenmesi Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları 3.pptx
Sosyal Bilgiler Programı 2.mp4
14 Değerlendirme ve kapanış. Dönem Sonu Değerlendirmesi.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 45
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 55
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 11 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487542 Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenir.
2 1487541 Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini öğrenir.
3 1487540 Sosyal bilimlerin temel kavramlarını, başlıca sosyal bilimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 4 5 3 5 4 2 5 5 3 5
2 5 3 3 4 5 2 5 4 4 5 2 4 5
3 4 4 1 4 3 4 2 5 2 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr