Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Nevin Özdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şahin, C (Ed.) (2010). Genel Fiziki Coğrafya, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 2.Atalay, İ. (2005), Genel Fiziki Coğrafya, Meta Baskı ve Baskı Hizmetleri, İzmir. 3.Doğanay H. (2005). Coğrafyaya Giriş 1-Genel Fiziki Coğrafya, Aktif Yayınevi, Erzurum. 4.Erol, E. (1999). Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul. 5.Elibüyük, M. (1995). Matematiksel Coğrafya. 6.Hoşgören, M.Y. (2001). Hidrografi Ana Hatları I (Yeraltı Suyu Kaynakları, Nehirler), Çantay Kitabevi, İstanbul 7.Güney, E. (1999), Jeomorfoloji Uygulaması, Bilgili Yayıncılık, Prodüksiyon, İstanbul. 8.Akman, Y. Düzenli, A. Güney K. (2005), Biyocoğrafya, Palme Yayıncılık, Ankara. 9.Ardos, E. (1987), Volkan Coğrafyası, Türkiyat Matbaa, İstanbul. 10.Pekcan, N. (1999) Karst Jeomorfolojisi, Filiz Yayınevi, İstanbul. 11.Özey, R. (2006), Afetler Coğrafyası, Aktif Yayınevi, İstanbul. 12.Şahin, C.. Sipahioğlu, Ş. (2009), Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Coğrafyanın tanımı, Coğrafya bölümleri Matematiksel Coğrafya (evren, güneş sistemi, gezegenler, Dünya, Biçim ve Hareket) Kayaçlar (Çeşitleri, kullanışlılıkları) Nehir Topografyası, Volkan, Buzullar, Kıyı Topografyası Klimatoloji (iklim bilgisi, iklimin hem olumlu hem de olumsuz etkileri) Bitki Örtüsü (Toprak Dağılımı, Etkiler vb.). Hidrografi (yeraltı suları, kaynaklar) Hidrografi (akarsular, göller, okyanuslar, Su Potansiyeli) Doğal afetler Afet eğitimi Değerlendirme ve kapatma.

Dersin Amacı

Doğal çevrenin unsurları, oluşumları, birbirleri ile etkileşimleri, dünyanın dağılım örüntüleri ve insan ve doğal çevre etkileşimleri alanlarında etkili öğrenim gören öğrencilerin coğrafya felsefesine uygun olarak bütünsel bir bakış açısı kazanmaları.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri. Coğrafya biliminin gelişimi konu 1.mp4
Konu 1.pdf
2 Dünyanın jeolojik tarihi, jeolojik devirler, yerin yapısı. Konu 2.pdf
Konu 2a.mp4
Konu 2b.mp4
Konu 2c.mp4
Konu 2d.mp4
3 Yeryüzü Şekilleri: Akarsuların Oluşturduğu Yüzey Şekilleri (Flüvyal Topografya) konu 3.mp4
Konu 3.pdf
4 Buzullar tarafından şekillendirilen yeryüzü şekilleri konu 4.mp4
Konu 4.pdf
5 Kurak ve Yarı Kurak Bölge Topografyası Konu 5.mp4
Konu 5.pdf
6 Karst Topografyası Konu 6.pdf
Konu 6.mp4
7 Yapısal Jeomorfoloji Konu 7.pdf
Konu 7.mp4
8 Klimatoloji-İklim Bilimi Konu 8_.pdf
Konu 8.mp4
9 Ara sınav haftası
10 Hava basıncı ve rüzgarlar Konu 9.mp4
Konu 9_.pdf
11 Hidrografya: sular coğrafyası Konu 10.pdf
Konu 10.mp4
12 Toprak coğrafyası, toprakların sınıflandırılması Konu 11.pdf
Konu 11-12.mp4
13 toprak tipleri ve dağılışı Konu 12.pdf
Konu 11-12.mp4
14 Vejetasyaon (bitki) coğrafyası Konu 13.pdf
Konu 13.mp4
15 Bitki formasyonlarının sınıflandırılması Konu 14.pdf
Konu 14.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 11 11
11 Soru-Yanıt 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
30 Toplantı Başkanlığı Yapma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346540 coğrafyanın prensiplerini ve konularını açıklar
2 1346541 Harita bilgisinin temel kavramlarını açıklar
3 1346542 İklimle ilgili kavramları ve gerçekleri açıklar
4 1346543 Jeomorfolojiyle ilgili konuları ve temel kavramları açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr