Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğretim Görevlisi Havva Nur YEŞİLDAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cambridge English Empower A1 Student's Book Öğretim görevlisi tarafından verilen ek materyaller

Dersin İçeriği

geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları, restoranda sipariş verme); okuma becerileri; yazma becerileri (kısa mesaj yazma, form doldurma, blog yazma); dinleme becerileri

Dersin Amacı

Öğrencilerden A1-A2 seviyesinde; -kendilerini ve diğerlerini tanıtmaları -basit bir şekilde iletişim kurmaları, -kendileri, nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar, sahip oldukları şeyler hakkında konuşabilmelerini, -günlük kullanılan ifadeleri ve basit kalıpları anlamaları ve kullanabilmeleri beklenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Welcoming/ Introduction to the course
2 Teaching how to study a foreign language Week 2-How to learn English.pdf
Week 2_ How to learn English.mp4
3 Introduce yourself/Say your country and nationality/meet and greet new people Week 3_Meeting and greeting new people pdf.pdf
Week 3 _Meeting and greeting new people.mp4
4 Talk about your hometown/ Talk about possessions and common objects/ Ask for and give personal information Week 4- Talk about your home town.pdf
Week 4 - Talking about your home town.mp4
5 Talk about your hometown/ Talk about possessions and common objects/ Ask for and give personal information Video about a flat-and house.mp4
Week 5- Talk about your house-flat and things in a room.mp4
Week 5- Talk about your house-flat and things in a room.pdf
6 Say what you eat and drink/ Talk about food and meals/ Order and pay in a café Week 6- Talking about food and drink.pdf
Week 6- Talking about food and drink.mp4
7 Say what you eat and drink/ Talk about food and meals/ Order and pay in a café Week 7- Ordering food in a cafe-rest..pdf
Week 7- Ordering food in a cafe-rest..mp4
A1_ordering_food.mp3
8 Students' role-play presentations https://padlet.com/hnur/order
9 MIDTERM EXAM WEEK
10 Talk about your life Week 10- Talk about your life.pdf
Week 10-Talk about your life.mp4
11 Talk about your family Week 11- Talk about your family.pdf
Week 11-Talk about your family.mp4
12 Talk about people's jobs Week 12- Talk about people's jobs.pdf
Week 12- Talk about people's jobs.mp4
13 Talk about your daily routine Week 13- Talk about daily routines.pdf
Week 13- Talk about daily routines.mp4
14 Talk about your free time activities Week 14- Talk about free time activities.pdf
Week 14- Talking about free time activities.mp4
Week 15- Review.pdf
Week 15-Review.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1816650 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 1816651 Kısa net iletileri kavrayabilir.
3 1816647 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir.
4 1816648 Basit, günlük sohbetlere katılabilir.
5 1816649 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir.
6 1816652 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr