Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKŞAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. H. Lavenda- E. A. Schultz, Kültürel Antropoloji, Temel Kavramlar, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2018 H. Bahar, Eskiçağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, Konya, 2011

Dersin İçeriği

Sosyal antropolojinin tanımı, kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı; insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt; siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı; toplumsal tabakalaşma; toplumsal cinsiyet; din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin temel çalışma konuları ve ilk medeniyetler hakkında bilgiler verilecektir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı antropolojik açıdan insanın yeryüzünde görülmesinden günümüze kadar geçirdiği evreleri Antropoloji bilimini ve Tarih bilimini kullanarak kavratmaktır. Antropolojinin kullanmış olduğu araştırma yöntem ve metotları ile diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri hakkında öğrencilere kavramsal ve teorik bilgiler verilecektir. Bu çerçevede insan davranışları, kültür, din, dil, ırk, milliyet, soy gibi kavramlar hakkında öğrencinin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal antropolojinin tanımı, kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; gündelik yaşamla ilişkisi Anropoloji nedir.pdf
2 İlk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı; insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi İnsanın Evrimi.pdf
3 Akrabalık, evlilik ve toplumsal cinsiyet Akrabalık ve Toplumsal Cinsiyet.pdf
4 Dinlere bakış, dillerin ortaya çıkması Din.pdf
Dil.pdf
5 Birey ve Kültür Kültür.pdf
6 Etnik Aidiyet Kimlik.pdf
7 Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı, Sümer, Babil, Akkad
8 Mısır ve Suriye bölgesi tarihi ve uygarlığı
9 Ara Sınav
10 Tarih öncesi Anadolu, Hattiler, Luviler, Hititler, Urartular, Frigler, Lydialılar
11 Elam, Medler, Persler
12 Ege ve Yunan Tarihi
13 Roma Tarihi ve Uygarlığı
14 Hint ve Çin Tarihi ve Uygarlıkları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549134 Antropolojik açıdan insanın tarihsel gelişimini bilir.
2 1549135 İnsan davranışlarını anlamada antropolojik yaklaşımları benimser.
3 1549136 İnsanoğlunun kurmuş olduğu ilk medeniyetler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3
2 5 5 5 5 5 3
3 3 5 3 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr