Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi İrfan Davut ÇAM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Niyazi ALTUNYA, Vatandaşlık Bilgisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2003. 2) Selçuk B. DEMİR vd., Vatandaşlık Bilgisi, Anı Yayınları, Ankara, 2016. 3) Nuri YAVUZ vd., İnsan Hakları ve Demokrasi-Vatandaşlık Bilgisi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2016. 4) Suna KİLİ ve A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Sened-i İttifak'tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006. 5) M. GÜNDÜZ ve F. GÜNDÜZ, Yurttaşlık Bilinci, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002.

Dersin İçeriği

Vatandaşlığa dair temel kavramlar, insan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar, millî-manevi ve evrensel değerler arasındaki ilişki, temel hak ve ödevler, anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam, Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı, değişen vatandaşlık anlayışı bağlamında Türk ve Avrupa vatandaşlığı, küresel vatandaşlık ve dijital vatandaşlık.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri vatandaşlığa dair temel kavramlar, insan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar, millî-manevi ve evrensel değerler arasındaki ilişki, temel hak ve ödevler, anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam, Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı, değişen vatandaşlık anlayışı bağlamında Türk ve Avrupa vatandaşlığı, küresel ve dijital vatandaşlık gibi konularda aydınlatmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vatandaşlık Bilgisi Dersinin Amacı, Konusu, Önemi ve Kaynakları 1. Hafta.pptx
2 Vatandaşlıkla İlgili Temel Kavramlar 2. Hafta.pptx
3 İnsan ve Toplum 3. Hafta.pptx
4 Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar 4. Hafta.pptx
5 Millî-Manevi ve Evrensel Değerler İlişkisi 5. Hafta.pptx
6 Temel Hak ve Ödevler 6. Hafta.pptx
7 Anayasa, Anayasal Kurumlar ve Anayasal Yaşam 7. Hafta.pptx
8 Türk Devlet Geleneği 8. Hafta.pptx
9 Ara Sınav
10 Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri ve Yapısı 10. Hafta.pptx
11 Değişen Vatandaşlık Anlayışı Bağlamında Türk Vatandaşlığı 11. Hafta.pptx
12 Değişen Vatandaşlık Anlayışı Bağlamında Avrupa Vatandaşlığı 12. Hafta.pptx
13 Küresel Vatandaşlık 13. Hafta.pptx
14 Dijital Vatandaşlık 14. Hafta.pptx
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514468 Vatandaşlıkla İlgili Kavramları Açıklayabilme
2 1514475 İnsan ve Toplum İlişkisini Kavrayabilme
3 1514476 Toplum Hayatını Düzenleyen Kuralların Farkında Olma
4 1514477 Millî-Manevi ve Evrensel Değerler Arasındaki İlişkiyi Açıklayabilme
5 1514483 Temel Hak ve Ödevleri Sayabilme
6 1514484 Anayasa, Anayasal Kurumlar ve Anayasal Yaşamı Kavrayabilme
7 1514489 Türk Devlet Geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri ve Yapısı Hakkında Bilgi Sahibi Olma
8 1514491 Vatandaşlık Anlayışında Yaşanan Değişimi Anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4
2 4 4 4 4
3 3 4 4
4 4 4 4
5 4 4
6 4 4 4
7 4 4
8 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr