Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akpınar, M. ve Bilgili, A. S. (2018). Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğretim Programı, Kazanım, Beceri ve Kavram İlişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 855-882. 2.Bayır, Ö.G. (2018). 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Kazanımlara Ulaşmada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 8(2), 209-232. 3.Çeliktaş, G. B. (2019). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. 4.Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Doğanay, A. (2008). Çağdaş sosyal bilgiler anlayışı ışığında yeni sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 77-96. 5.Kaymakcı, S. (2015). Öğretmen Görüşleri Işığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarındaki Değişimi Anlamak. Eğitim ve Bilim, 40(181), 293-309. 6.Keskin, Y. (2019). Sosyal Bilgiler Programı Tarihi ve Güncel Gelişmeler. T. Çelikkaya, Demirbaş, Ç.Ö., Yıldırım, T. ve Yakar, H. (Ed.). Yeni program ve ders içeriklerine göre sosyal bilgiler öğretimi-I içinde (s.1-44). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 7.Köksal, H. (2019). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. R. Turan ve T. Yıldırım (Ed.). Sosyal Bilgilerin Temelleri içinde (s.39-66). Ankara: Anı Yayıncılık. 8.Yılar, M.B., & Tomal, N. (2018). Sosyal bilgiler dersi ve yenilenen ders öğretim programı. A. Uzunöz ve V. Aktepe (Ed.). Özel öğretim yöntemleri-cilt-2 içinde (s. 1-42). Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

Geçmişten günümüze Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının incelenmesi, güncel programın temel özellikleri ve güncel program üzerinden bazı uygulama örnekleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sosyal Bilgiler öğretim programlarının temel özelliklerini kavramak, güncel programın uygulanışı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Programlarıyla İlgili Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci 1. Hafta-Program Gelistirme ve Ogretim.ppt
2 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Geçmişten Günümüze Gelişimi 2. Hafta-Geçmişten günümüze Sos bil öğr programları-Yusuf Keskin.pdf
2. Hafta-Sosyal Bilgiler ve Tarihsel Temelleri.pptx
2. Hafta-1926-36 ve 48 ilkokul programındaki derslerin hedefleri Çiğdem BUDAK.pdf
3 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Yaklaşımı 3. Hafta-Öğretim Programının Yaklaşımı-Yapılandırmacılık.pptx
4 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Özel Amaçlar 4. Hafta-Sosyal Bilgiler Programının Özel Amaçları.pptx
5 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 5. Hafta-Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar.pptx
6 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Yapısı 6. Hafta-Sosyal Bilgiler Programının Yapısı.pptx
7 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında İçerik 7. Hafta-Sosyal Bilgiler Programının İçeriği.pptx
8 Ara Sınav 8. Hafta-Ara Sınav Haftası.docx
9 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Kazanımlar 9. Hafta-2018 SBDÖP-Kazanımlar.pdf
10 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Temel Beceriler 10. Hafta-Sosyal Bilgiler Programında Beceriler.pptx
11 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Temel Değerler 11. Hafta-Sosyal Bilgiler Programında Değerler.pptx
12 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Öğretme-Öğrenme Süreci 12. Hafta-Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi-Ahmet Doğanay.pdf
13 Güncel Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Ölçme Değerlendirme 13. Hafta-Sosyal Bilgiler Programında Ölçme-Değ.pptx
14 Programı Uygulayacak Öğretmenlerde Aranan Yeterlilikler 14. Hafta-Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri.pdf
14. Hafta-Sos Bil Programı-Murat B. Yılar - Necati Tomal.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514834 Eski ve güncel program hakkında bilgi sahibi olur.
2 1514835 Güncel programın temel yaklaşımını kavrar.
3 1514836 Güncel programın kazanımlarını yorumlar.
4 1514837 Güncel programın içeriğini fark eder.
5 1514838 Güncel program göre öğrenme-öğretme sürecini planlar.
6 1514839 Güncel programın ölçme-değerlendirme yaklaşımını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr