Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim Teknolojisi, Cevat ALKAN, Aşama Matbaacılık,1984, Ankara 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ed. Kıymet SELVİ, Anı Yayıncılık, 2008, Ankara 3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Zeki KAYA, Pegem A Yayıncılık, 2005, Ankara 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ramazan SEVER, Anı Yayıncılık, 2017, Ankara

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Dersin Amacı

Öğretim teknolojileri ile ilgili kavram bilgisine sahip olabilme,öğretim teknolojisini anlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrayabilme, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olabilme, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi dersiyle ilgili temel kavramlar
2 Eğitimde bilgi teknolojileri,
3 Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması Öğretim Teknolojilerinin sınıflandırılması 3. hafta.docx
4 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Öğretim Teknolojilerinde Kuramsal Yaklaşımlar 4. hafta.docx
5 Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler Öğrenme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler 5. hafta.docx
6 Güncel okuryazarlıklar Güncel Okuryazarlıklar6. hafta.docx
7 Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri 7. hafta.docx
8 Öğretim materyallerinin tasarımı Öğretim Materyallerinin Tasarımı 8 hafta.docx
9 Ara sınav
10 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 10.hafta.docx
11 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 11.hafta.docx
12 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 12ders.docx
13 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 13ders.docx
14 Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçütleri 14. hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515170 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar.
2 1515171 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar.
3 1515172 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini ayırt eder.
4 1515173 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir.
5 1515174 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde,öğretim teknolojilerine yönelik yeni uygulamaları karşılaştırır.
6 1515175 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar.
7 1515176 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ilişkilendirir.
8 1515177 Öğretim teknolojisinin önemini açıklar.
9 1515178 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu açısından değerlendirir.
10 1515179 Öğretim teknolojilerinin eğitim sürecine etkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
4 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
5 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
6 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
7 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
8 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
9 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
10 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr