Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Murat Gökalp *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertürk, S.,(1982),Program Geliştirme.Ankara, Yelkentepe Yayınları. 2.Varış,F.,(1988)Program GeliştirmeAnkara:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 3.Sönmez, V.,(2007)Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı.Ankara: Anı yayınları. 4.Demirel,Ö.,(2005).,Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları. 5. Doğan, H.(1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Yeditepe Yayınevi 6. Golby, M., v.d. (1975)Curriculum Design, Open University Press.

Dersin İçeriği

Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar Eğitimde program geliştirme yaklaşımları Eğitim programlarının ögeleri Program geliştirme uygulamaları

Dersin Amacı

Eğitim programları ile ilgili kavramlar, program geliştirme ve yaklaşımları, eğitim programlarının ögeleri, eğitimde hedef ve hedef yaklaşımları, içerik ve içerik seçimi ile ilgili özellikleri, eğitim durumları ve yaklaşımları, değerlendirme süreçleri ve yaklaşımları, program geliştirme ile uygulamaları tanıtmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Ünite 1.docx
Unite1.mp4
2 Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar Ünite 2.docx
Ünite 2.mp4
3 Eğitimde program geliştirme yaklaşımları Ünite 3.docx
Ünite 3.mp4
4 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 4.docx
Ünite 4.mp4
5 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 5.docx
Ünite 5.mp4
6 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 6.docx
Ünite 6.mp4
7 Eğitim programlarının ögeleri Ünite 7.docx
Ünite 7.mp4
8 Ara sınav Ünite 8.docx
Ünite 8.mp4
9 Program geliştirme uygulamaları Ünite 9.docx
Ünite 9.mp4
10 Program geliştirme uygulamaları Ünite 10.docx
Ünite 10.mp4
11 Program geliştirme uygulamaları Ünite 11.docx
Ünite 11.mp4
12 Program geliştirme uygulamaları Ünite 12.docx
Ünite 12.mp4
13 Program geliştirme uygulamaları Ünite 13.docx
Ünite 13.mp4
14 Final sınavı Ünite 14.docx
Ünite 14.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 12 2 24
34 Okuma 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1742511 Eğitim programları ile ilgili kavramları açıklar.
2 1742512 Program geliştirme ve yaklaşımlarını analiz eder.
3 1742513 Eğitim programlarının ögelerini açıklar.
4 1742514 Eğitimde hedef ve hedef yaklaşımlarını analiz eder.
5 1742515 İçerik ve içerik seçimi ile ilgili özellikleri açıklar.
6 1742516 Eğitim durumları ve yaklaşımlarını açıklar.
7 1742517 Değerlendirme süreçleri ve yaklaşımlarını irdeler
8 1742518 Program geliştirme ile uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3
2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3
3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3
4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4
6 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4
7 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4
8 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr