Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Şener Şentürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beydoğan, H.Ö. (2001). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Erzurum. Berberoğlu Giray, ―Sınıf içi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri‖Morpa Kültür Yayınları Ankara. Bilen, Mürüvvet. Plandan Uygulamaya Öğretim Ankara 1995 Çelik Yaşar. " İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Planları hazırlamadaki Sorunlarının Belirlenmesi " Yayınlanmamış Y.L Tezi Ankara 1988 Demirel, Özcan. ―Eğitimde Program Geliştirme‖Pegem Yayınları Ankara Demirel, Özcan. "Genel Öğretim Yöntemleri" Ġtem Yayınları Ankara 1993 7. Erginer, Ergin. ―Öğretimi Planlama Değerlendirme ve Uygulama‖ Ertürk, Selahattin. ― Eğitimde Program Geliştirme‖H.Ü. Ankara. Gözütok F. Dilek.‖Öğretim ilke ve Yöntemleri‖ Ekinoks Yayıncılık. Ankara. Hesapçıoğlu ,Muhsin. ―Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Programları ve Öğretim‖ Nobel Yayıncılık, ANKARA: 2008. Küçükahmet Leyla. "Genel Öğretim İlke ve Yöntemleri" Süleyman Çelenk. Öğretim İlke ve Yöntemleri. PEGEM A Yayıncılık.Ankara:2016.

Dersin İçeriği

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Dersin Amacı

Öğretimle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklamak, öğretimde plan yapmak, öğretimde etkili strateji, yöntem ve teknikleri tanıtmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretimle ilgili temel kavramlar TEMEL KAVRAMLAR_İLKELER.docx
tanıtım.mp4
2 Öğrenme ve öğretim ilkeleri MEB amaçlar.mp4
3.ÖĞRETİM İLKELERİ.ppt
3 Öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), planlama.mp4
EĞİTİM ÖĞRETİMDE PLANLAMA.pptx
4 Öğrenme ve öğretim stratejileri modeller.mp4
öğrenme-öğretme yaklaşımları.docx
5 Öğrenme ve öğretim stratejileri model_yontem.mp4
öğrenme-öğretme yaklaşımları.docx
6 Öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri bunların uygulama ile ilişkisi, model_yontem.mp4
1. Öğretim yöntemleri.docx
7 Grupla Öğretim Teknikleri (Altı şapka, beyin fırtınası, gösterip yaptırma) beyin_problem_ornek.mp4
beyin_problem_ornek olay.pptx
8 Grupla Öğretim Teknikleri (Drama, Sokrat, Benzetim) 6sapka_istasyon.mp4
sapka_istasyon_5e_göster.pptx
9 Grupla Öğretim Teknikleri drama_benzetim.mp4
drama_rol_benzetim_mikro_kavram.pptx
10 Bireysel Öğretim Teknikleri bireysel_egitsel_youn_akrostis.mp4
2.bireysel ogretim.ppt
11 Sınıf Dışı Öğretim Teknikler 3.sınıf_dısı_ogretim.ppt
12 Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri 21.yy.ögretmen.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1645156 Öğretme ve öğrenme ile ilgili pedagojik içerik bilgisi, öğretme stratejileri ve öğretmenin karar vermesi bakımından öğretmeyi öğrenme sürecini tanımlama
2 1645157 Öğrenme yeteneğindeki farklılığa uymak için farklı öğretme stratejilerinin nasıl kullanılabildiğini tanımlama
3 1645158 Öğrenci çeşitliliğine uyan, motivasyonu arttıran ve teknolojiden yararlanan dersleri uygulama
4 1645159 Öğretimi planlama ve planlamanın öğretime etkileri üzerine araştırmayı tanımlama
5 1645160 Öğrenmeyi ve motivasyonu arttırma ile ilişkili olan öğretmen özelliklerini tanımlama
6 1645161 Etkili öğretmenlerin öğrenmeyi ilerleten derslere başlama ve bitirme yollarını belirleme
7 1645162 Yapılandırmacılığa dayanan öğrenme etkinliklerini geliştirme
8 1645163 Yüksek düzey ve eleştirel düşünmenin özelliklerini tanımlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr