Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. A. Kürşat Gökkaya, Cemil Cahit Yeşilbursa (2008) Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, Siyasal Kitapevi, Ankara. 2. Armaoğlu Fahir (2007) 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul. 3. Armaoğlu Fahir (2007) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul. 4. Uçarol Rıfat (1995), Siyasi Tarih, Filiz Kitapevi, İstanbul. 5. Sander Oral (2003), Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitapevi, Ankara. 6. Sander Oral (2003), Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitapevi, Ankara.

Dersin İçeriği

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı Liberalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm, 1815 Viyana Kongresi ve Sonrası Avrupa, İtalyan ve Alman Birliği, Afrika’da ve Uzakdoğu’da Sömürgeleştirme, Savaşa Doğru Avrupa (1900- 1914), I. Dünya Savaşı, Devrimden Stalin’e Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu’da Sömürgelere İsyanlar, ABD(1918-1945), İtalya’da Faşizm, 1919 Ekonomi Buhranı, Nazi Almanya’sı, Sosyalist Hareketler, İspanya’da İç Savaş, II. Dünya Savaşına Doğru (1933-1939), II. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve sonrası Türkiye.

Dersin Amacı

Yeni ve Yakınçağ da Avrupa, Asya, Afrika, Amerika Tarihi’den kesitler verilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeniçağa girişte Asya Avrupa ve Afrika’nın siyasi, sosyal ve ekonomik durumu. Yok Yok 4 October, 2020 - Loom Recording (2).mp4
Kaynakça I.docx
2 Coğrafî Keşifler. Yok Yok 5 October, 2020 - Loom Recording (2).mp4
Kaynakça I.docx
3 Rönesans. Yok Yok Kaynakça I.docx
17 October, 2020 - Loom Recording (3) (1).mp4
4 Reform, Avrupa’da Aydınlanma dönemi. Yok Yok 17 October, 2020 - Loom Recording (2) (2).mp4
Kaynakça I.docx
5 Fransız İhtilali öncesi Avrupa. Fransız ihtilali, nedenleri ve sonuçları. Yok Yok Kaynakça I.docx
24 October, 2020 - Loom Recording (2).mp4
6 I. Sanayi İnkılabı. Nedenleri ve sonuçları. Yok Yok 18 November, 2020 - Loom Recording.mp4
Kaynakça I.docx
7 II. Sanayi İnkılabı. Nedenleri ve sonuçları. Yok Yok 18 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
Kaynakça I.docx
8 Liberalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm. Yok Yok 20 November, 2020 - Loom Recording.mp4
Kaynakça I.docx
9 Ara Sınav Yok Yok 29 November, 2020 - Loom Recording (1).mp4
Kaynakça I.docx
10 1815 Viyana Kongresi ve Sonrası Avrupa. İtalyan ve Alman Birliği. Yok Yok Kaynakça I.docx
Microsoft Word - FRANSIZ İHTİLALİ [Uyumluluk Modu] - Microsoft Word.mp4
11 Afrika’da ve Uzakdoğu’da Sömürgeleştirme. Ortadoğu ve Uzakdoğu’da Sömürgelerde İsyanlar. Yok Yok Microsoft Word - SÖMÜRGECİLİK - Microsoft Word.mp4
Kaynakça I.docx
12 Savaşa Doğru Avrupa (1900-1914). I. Dünya Savaşı (1914-1918). Yok Yok yeni ve yakın çağ.mp4
Kaynakça I.docx
13 Devrimden Stalin’e Rusya. 1929 Ekonomi Buhranı. ABD (1918-1945). Yok Yok Kaynakça I.docx
Microsoft Word - SÖMÜRGECİLİK - Microsoft Word (2).mp4
14 Italya’da Faşizm, Nazi Almanyası, Sosyalist Hareketler. Yok Yok Microsoft Word - 1929 Krizi ve Büyük Bunalım - Microsoft Word.mp4
Kaynakça I.docx
15 İspanya’da İç Savaş. II. Dünya Savaşına Doğru(1933-1939). Yok Yok Microsoft Word - 1929 Krizi ve Büyük Bunalım - Microsoft Word (1).mp4
Kaynakça I.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676670 Yeni ve Yakın çağda Amerika Tarihini analiz eder.
2 1676673 Yeni ve Yakın çağda Asya ve Avrupa Tarihini ile ilgili karşılaştırma yapar.
3 1676671 Yeni ve Yakın çağda Afrika ve Amerika Tarihini ile ilgili karşılaştırma yapar.
4 1676669 Yeni ve Yakın çağda Avrupa Tarihini analiz eder.
5 1676668 Yeni ve Yakın çağda Asya Tarihini analiz eder.
6 1676672 Yeni ve Yakın çağda Afrika Tarihini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
6 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr