Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yüksel Gündüz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.İ. E. Başaran, Türkiye Eğitim Sistemi, Yargıcı matbaası, Ankara 1996. 2.İ. E. Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri, Gül Yayınevi, Ankara 1998. 3.İ. Taşdemir-M. Şişman, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, PegemA yayıncılık, Ankara 2008. 4.Ada, Sefer ve Baysal, Z. Nurdan, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları ANKARA 2010 5 İ. Gül, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ceylan Ofset, SAMSUN , 2013

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Örgüt Kuramları, Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okul Yönetiminde Etkili Liderlik, Okul Yönetiminde Hizmet Alanları, Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri, Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri, Okul Yönetiminde Öğretim Hizmetleri, Okul İşletmesi, Okul çevre ilişkileri

Dersin Amacı

Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını, belli başlı eğitim kuram ve süreçlerini tanıyabilme. Bu süreçte bir örgüt olarak okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme. Belli bazı uygulamalar yapabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri Aktif öğretim yöntemleri TES 1.ppt
TESOY Eğitimin Amaç ve İlkeleri.mp4
2 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler Aktif öğretim yöntemleri TESOY Eğitimin Yasal Düzenlemelri.mp4
TES 2.ppt
3 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı Aktif öğretim yöntemleri TES 3.ppt
TESOY Türk Eğitim Sisteminin Yapısı.mp4
4 Örgüt Kuramları Aktif öğretim yöntemleri TES 4.ppt
TESOY Yönetim Kuramları.mp4
5 Yönetim Süreçleri Aktif öğretim yöntemleri TES 5.ppt
TESOY Yönetim Süreçleri.mp4
6 Okul Örgütü ve Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 6.ppt
TESOY Okul Örgütü ve Yönetimi.mp4
7 Okul Yönetiminde Etkili Liderlik Aktif öğretim yöntemleri TESOY Eğitim Liderliği.mp4
TES 7.ppt
8 Okul Yönetiminde Hizmet Alanları Aktif öğretim yöntemleri TESOY Personel Hizmetleri.mp4
TES 8.ppt
9 Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri TESOY Öğrenci Hizmetleri.mp4
TES 9.ppt
10 Ara Sınav Aktif öğretim yöntemleri
11 Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri TES 11.ppt
TESOY Eğitim Hizmetleri.mp4
12 Okul Yönetminde Öğretim Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri TES 12 .ppt
TESOY Öğretim Hizmetleri.mp4
13 Okul İşletmesi Aktif öğretim yöntemleri TES 13.ppt
TESOY Okul İşletmeciliği.mp4
14 Okul çevre ilişkileri Aktif öğretim yöntemleri TESOY Okul Çevre İlişkileri.mp4
TES 14 .ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571824 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar.
2 1571823 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ilkelerini açıklar.
3 1571825 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar.
4 1571826 Eğitimle ilgili yasaların ve kanunların belli başlıcalarını sayar.
5 1571827 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 4 5 5 2 5 4 3 5
2 4 4 4 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 4 4 4 3
5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr