Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Serpil Sürmeli Dr. Öğr. Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram YILAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kemalettin Kuzucu ve S. Tunay Kamer (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. 2.Bülent Aksoy, Turhan Çetin ve Ömer Faruk Sönmez (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. 3.MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi. Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların önemine dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunulması. Sosyal bilgiler programında yer alan konula ilgili kazanımların incelenmesi ve bir öğretmen olarak bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması. Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapılması. Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma yapılması. Her grubun kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını sunması ve diğer grupları ikna etmeye çalışması. Kampanya veya proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunulması.

Dersin Amacı

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konu ile ilgili sosyal bilgiler programlarıda yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilendirmek ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirerek bu konularda öğrencilerin yaşamını zenginleştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi
2 Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların öneminin dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
3 Sosyal bilgiler programında yer alan konula ilgili kazanımların incelenmesi ve bir öğretmen olarak bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması.
4 Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapmak
5 Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak
6 Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma yapmak. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
7 Her grup kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını sunması ve diğer grupları ikna etmeye çalışması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak.
8 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
9 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
10 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak.
11 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak.
12 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak.
13 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi.
14 Kampanya, etkinlik ya da proje çalışmalarının sonuçlandırılması.
15 Kampanya, etkinlik ya da proje çalışmalarının sonuçlandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 3 24
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549617 Toplum içerisinde bireysel rolü konusunda farkındalığı gelişir.
2 1549616 Topluma hizmet çalışmalarının içinde yer almaya dair olumlu tutum geliştirir ve bunların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanır.
3 1549619 Farklı sosyal modelleri ve yaşantı şekillerini kavramasının artması sonucunda öğrencinin yaşantısını zenginleştiren, başkalarını düşünen bir tutum geliştirir.
4 1549618 Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirir.
5 1549615 Empatiye ve hoşgörüye neden olan kültürler arası farkındalığı geliştirir.
6 1549620 Başkalarının ihtiyaçlarına cevap vermek için gönüllülük ilkesini ve bu konudaki becerilerini gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr