Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Cüneyt ALANBAY ,Öğr.Gör.Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Ankara 1997 Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Geliştirilmiş CD’li 2.Baskı 2007 Saip Egüz Piyano Eşlikli Halk Türküleri I-II Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar 1. Keriman Davran – Ferda Gürgen Öztürk Erdal Tuğcular Şan için Piyano Eşlikli Türküler (Turkish Folk Songs for Voice and Piano) Şan İçin Piyano Eşlikli 12 Türkü Muhammet KOÇ - Vsevolod KUZMİN EK KAYNAKLAR: Arie Antiche Albüm 1-2 Concone 1 Vaccaj

Dersin İçeriği

Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları, teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak seçilen repertuar üzerinde uygulama. Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandırma çalışmaları. Bireysel çalgısını şan olarak devam ettirmek isteyen, ses ve teknik açıdan uygun öğrencilerin bu alana yönlendirilmesine ilişkin özel teknik ve repertuar çalışmaları. Müzik öğretmenliği mesleğinin gereği olarak, genel müzik eğitiminde öğrencilerin eğitim ve yaş düzeylerine uygun ses eğitimi çalışmaları ile repertuar belirleme ve buna uygun öğretim yöntemlerini kullanma (okul şarkıları, İstiklal marşı, marşlar, ve halk türküleri) .

Dersin Amacı

Diğer dönemlerdeki dersin devamı olarak,bu dersin amacı da öğretmen adaylarına doğru ve düzgün konuşup şarkı söyleme becerisi ve seslerini öğretim yaparken iyi derecede kullanabilme becerisi kazandırarak iyi ve kötü teknikler arasındaki farkı anlayabilmeleri sağlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını genişletmeye yönelik ses alıştırmaları.Düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserleri tanıma. ses egzersizleri metodu.rar
https://www.youtube.com/watch?v=f4gXg7j3MKI
https://www.youtube.com/watch?v=BsGLe3LdYr0
2 Sıralı,atlamalı,oktav sesler ve arpejlerle,doğru bir artikülasyonla,bireyin ses özelliklerine uygun legato ve staccato alıştırmalar.Düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerle uygulalamalar. https://www.pegem.net/kitabevi/191678-San-icin-Piyano-Eslikli-Album-CD-li-kitabi
https://www.babil.com/san-icin-piyano-eslikli-turkuler-kitabi-erdal-tugcular
3 Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları,teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak,seçilen repertuar üzerinde uygulama. Çökertme.pdf
Deniz Üstü Köpürür.pdf
4 Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları,teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak,seçilen repertuar üzerinde uygulama.
5 Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce, teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandırma çalışmaları.
6 Çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce, teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandırma çalışmaları. Legato Alıştırmaları.pdf
Legato ve Staccato Alıştırmaları.pdf
https://urun.n11.com/muzik/piyano-ve-vokal-icin-turku-duzenlemeleri-onur-altipar
https://www.odakitap.com/san-icin-piyano-eslikli-12-turku-kitabi-vsevolod-kuzmin
https://www.kitapyurdu.com/kitap/san-icin-piyano-eslikli-cagdas-donem-sarkilari-
https://www.pegem.net/kitabevi/237868-San-Icin-Piyano-Eslikli-Turkuler-Folk-Song
7 Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları,teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak,seçilen repertuar üzerinde uygulama.
8 Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları,teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak,seçilen repertuar üzerinde uygulama..Ara sınav için parçaların gözden geçirilmesi.
9 Sesi güçlendirmeye yönelik konuşma ve ses alıştırmaları,ulusal ve evrensel parçalar üzerinde çalışmalar. https://www.youtube.com/watch?v=0uoszbr7bls
https://www.youtube.com/watch?v=5cuJcT2PnFo
https://www.youtube.com/watch?v=bbLPv_hlduE
10 Ara sınav
11 Bireye özgü legato ve staccato ses alıştırmaları.İstiklal Marşı'nın bireysel ses eğitiminde kazanılmış olan doğru tekniklerle ve doğru bir artikülasyonla söylenmesi. https://www.youtube.com/watch?v=2tUxxnjgkbA
https://musescore.com/user/131843/scores/4812700
https://musescore.com/user/162478/scores/187710
https://musescore.com/user/162478/scores/187387
12 Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları,teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak,seçilen repertuar üzerinde uygulama https://musescore.com/user/162478/scores/187387
https://www.youtube.com/watch?v=OdeOyrLHdSg
13 Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını genişletmeye yönelik ses alıştırmaları.Düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserleri tanıma.
14 Öğrenciye uygun çeşitli ses egzersizleri ve dönem sonu sınavı için seçilen parçaların çalıştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 16 3 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1351470 Doğru ve yanlış olan sesleri tanıyıp arasındaki farkı bilecek.
2 1374103 Değişik ses teknikleri geliştirip uygulayabilecek.
3 1431257 Okul şarkılarını,İstiklal Marşını ve diğer marşları doğru bir yöntemle seslendirip öğretebilecek.
4 1370643 Değişik ses teknikleri geliştirip uygulayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 4
3 3 4
4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr