Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Damla Bulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Müzik Eğitimi, Ali Uçan, Evrensel Müzikevi Yayınları, 2005, Ankara. 2 İlköğretimde Müzik Eğitimi ve Öğretimi, Ali Uçan, Gökay Yıldız, Ertuğrul Bayraktar, MEB Yayını, 2001, Ankara. 3 Türk Eğitim Tarihi, Kemal Akyüz, 1993, İstanbul. 4 Müzik Öğretimi, YÖK-Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, 1997, Ankara. 5 Müzik Eğitimi ve Öğretimine İlişkin Güncel Çalışmalar, Araştırmalar ve Yayınlar.

Dersin İçeriği

Müzik eğitiminin tanımı kapsamı ve ilkeleri; müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu; müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri; müziksel öğrenme-öğretme süreçleri ve müzik öğretim yöntemleri; genel,özel ve özgül müzik öğretim yöntemleri; 20. yüzyılda ortaya konulan başlıca müzik öğretim yöntemleri ve uygulamaları.

Dersin Amacı

Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin temel ilke, kavram ve yöntemleri kavrayabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müziğin tanımı, işlevleri ile müzik eğitiminin tanımı kapsamı ve ilkeleri - - ÖÖYI_1.Hafta.pptx
2 Müzik eğitiminin amacı, türleri ve içerikleri - - ÖÖYI_2.Hafta.pptx
3 Müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu - - ÖÖYI_3.Hafta.pptx
4 Müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri - - ÖÖYI_4.Hafta.pptx
5 Müziksel öğrenme-öğretme süreçleri ve müzik öğretim yöntemleri - - ÖÖYI_5.Hafta.pptx
6 Genel müzik öğretim yöntemleri (Anlatım yoluyla, araştırma-inceleme yoluyla, benzetim yoluyla, buluş yoluyla, dram yoluyla müzik öğretim yöntemi) - - Anlatım Biçimleri_Sunu.pptx
Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Str..pptx
simulasyon_sunum.ppt
Buluş Yoluyla Öğretim Str..pptx
drama sunu.ppt
7 Genel müzik öğretim yöntemleri (Gezi-gözlem yoluyla, gösteri yoluyla, gösterip-yaptırma yoluyla, grup çalışması yoluyla, işbirliği yoluyla müzik öğretim yöntemi) - - gezi-gozlem-yontemi.ppt
GÖSTERİ (DEMONSTRASYON) TEKNİĞİ.pptx
Gösterip Yaptırma.ppt
Sunu_Grupla Çalışma.ppt
isbirligi.ppt
8 Genel müzik öğretim yöntemleri (Mikro öğretim yoluyla, örnek olay yoluyla, problem çözme yoluyla, programlı öğretim yoluyla, proje yoluyla müzik öğretim yöntemi) - - sunu_Mikro_Ogretim.ppt
Örnek Olay.ppt
problemcozme_yöntemi__sunum.ppt
programli ogretim.ppt
sunu_proje tabanlı ogrenme.ppt
9 Genel müzik öğretim yöntemleri (Rol oynama yoluyla, sunuş yoluyla, soru-cevap yoluyla, tartışma yoluyla, uzaktan eğitim yoluyla müzik öğretim yöntemi) - - rol oynama_sunu.pptx
sorucevap.ppt
sunuş yoluyla öğrt.str..ppt
Sunu_TARTIŞMA YÖNTEMİ.ppt
Uzakta Eğitim.ppt
10 Özel müzik öğretim yöntemleri (Temel oluşturma işlevli müzik öğretim yöntemleri) - - MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-Diğer Harflemeli Rakamlamalı.pptx
MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-Karmalı-Aralıklamalı-Grafiklemeli-Aralıklamalı.pptx
DALCROZE METODU.ppt
Kodaly_Sunu.pptx
Orff_Yöntemi.ppt
ORFF YÖNTEMİ VE ÇALGILARI.ppt
TOİMÖY.pptx
11 Özel müzik öğretim yöntemleri (Geliştirme işlevli müzik öğretim yöntemleri) - - GİMÖY.pptx
SUZUKİ YÖNTEMİ SUNU.pptx
12 Özel müzik öğretim yöntemleri (Odaklanma işlevli müzik öğretim yöntemleri) - - OİMÖY.pptx
ilkogretimde_muzik_ogretimi_.pdf
13 Özgül müzik öğretim yöntemleri (Meşk usulü, kulaktan ve nota ile müzik öğretim yöntemi) - - Özgül_MÖY.pptx
TM_Meşk.pdf
Meşk.pdf
solfej_öğretim_yönt..pdf
14 Özgül müzik öğretim yöntemleri (Ezgi, şarkı, çalgı, müzik yazısı, müzik bilgisi, müzik dili öğretim yöntemleri) - - Kulaktan_ Notadan_MÖY.doc
ilkogretimde_muzik_ogretimi_.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13
54 Ev Ödevi 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373114 Müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin temel ilke ve kavramları kavrar.
2 1370452 Müzik eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntemleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr