Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Erdem Çağlar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] M. SUN-İ. Sun, L. Kuterdem “ Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları” [2] M. SUN, “ Kır Çiçekleri” [3] M.SUN, "Çocuklar ve Gençler İçin Şarkı Demeti" [3] S. BİLGİN, “ Piyano Eşlikli Okul Şarkıları” [4] S. BİLGİN, “ Piyano Eşlikli Marşlar” [5] S. EGÜZ, “ Piyano Eşlikli Okul Şarkıları” [6] “Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları”, Kültür Bakanlığı, 2002. [7] Y.KIVRAK, “Çocuk Şarkıları I-II” Ek Kaynaklar: [1] T. DUBOIS “Traite D’Harmonie” [2] H.CHALLAN “380 Basses et Chants Donnes” [3] A.Brings-C.Burkhart-R.Kamien-L.Kraft-D.Pershing “A New Approach to Keyboard Harmony” [4] N.R.KORSAKOF “Kuramsal ve Uygulamalı Armoni” [5] R. SCHUMANN “ Albüm Für Die Jugend op. 68 [6] H.ANDREAS-G.FRIEDRICHS “Harmonie Lehre” [7] J.S.BACH “Inventions á 2-3 voix” [8] J.S.BACH “Four-part Chorales” [9] T. TUTU “Çözümlemeli Kontrapunt” [10] J.MERKEL “Kontrpuan” [11] N. GALLON- M. BITSCH “ Traite de Contrepoint”

Dersin İçeriği

Armoni ve kontrpuan kurallarını uygulayarak piyano veya gitar ile eşlik edebilme.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin armonik bilgi ve beceri kazanması ve bu kazanımı müzik öğretmenliği formasyonuna uygun kullanması amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modülasyonun açıklanması ve tanımı modülasyon nedir.pdf
2 Modülasyon çeşitleri modülasyon çeşitleri.pdf
3 Modülasyon çeşitleri Beethoven_-_Piano_Sonata_No.1_(Artaria).pdf
4 Modülasyonun yapılış yoluna ilişkin açıklamalar. modülasyon açıklamaları.pdf
5 Yakın tonlara modülasyon beethoven violin.pdf
6 Yakın tonlara modülasyon beethoven ilkbahar sonatı.pdf
7 Yakın tonlara modülasyon Bach chorale.pdf
8 Uzak tonlara modülasyon Bach chorale.pdf
9 Uzak tonlara modülasyon Bach chorale.pdf
10 Ara sınav
11 Uzak tonlara modülasyon
12 Bire karşı dört ve nakışlı kontrpuan
13 Verilen bir ezgiyi çok seslendirme yada çok sesli bir yapıtı çözümleme. Okul şarkılarını piyano ve diğer okul çalgılar için eşlikleme
14 Yarıyıl sonu sınavı öncesi genel tekrar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
54 Ev Ödevi 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350055 Eşlikleme yöntemlerini uygulayabilir.
2 1355464 Okul şarkılarının ve marşlarının harmonik analizlerini yapabilir.
3 1348164 Çocuk - okul şarkıları ve marşlara eşlikleme yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5
2 3 4 5
3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr