Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Damla Bulut, Prof. Dr. Ferit Bulut, Prof. Gülşen Anneyigeva, Prof. Olga Hasanova, Doç. Dr. Bahar Güdek, Öğr. Gör. Dr.Fulya Açıksöz, Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz, Öğr. Gör. Valeriya Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] C. Czerny Op: 299, Op: 849 [2] Bach, Piccoli Preludi e Fughette, [3] Bach, Invenzioni a due Voci. [4] Sonatina Albüm, A Collection of Favorite Sonatinas, Rondos and Pieces for the Piano. (G. Schirmer, Inc.) [5] Mozart, Haydn, Beethoven Sonatlar. [6] R. Schumann, Album für die Jugend [7] E. Tuğcular, Türkünün Rengi. İlave Kaynaklar: [1] G. Çimen ve N. Ercan. Piyano Albümü. [2] Sonatinen Album, (Edition Peters). [3] B.Tecimer Kasap, En Güzel Piyano Sonatinleri. [4] A. A. Saygun, İncinin Kitabı. [5] Mendelssohn, Lieder ohne Worte. [6] S. Egüz, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları. [7] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Marşlar. [8] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları.

Dersin İçeriği

Dizi, kadans ve arpej (dominant yedili vb) çalışmaları. Değişik teknikler içeren düzeye uygun etütler çalarak teknik beceriyi geliştirme. Önceki dönemde çalışılmaya başlanan sonatların, diğer bölümlerinin de çalışılarak eseri tamamlama. Çalışılan eserleri değişik edisyonlardan inceleme ve farklı yorumculardan dinleme. Her dönemden bir eser seçilerek oluşturulan repertuarı seslendirme. Okul müziği eşlikleri ve marş eşlikleri ile ilgili çalışmalar.

Dersin Amacı

Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fa diyez majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar. 1. hafta asenkron ders kaydı.mp4
2 Re diyez minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar. PİYANO VII 2. hafta ASENKRON VİDEO.mp4
3 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları. 3. Hafta Asenkron ders-Piyano-VII.mp4
4 Barok ve klasik dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi ve deşifresi. 4. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
5 Romantik ya da çağdaş dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi ve deşifresi 5.Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
6 Okul müziği ve marş eşliklerinin çalışılması. 6. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
7 Seçilen eserlerin motif ve cümlelerini belirterek seslendirilmesi. 7. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
8 Çalışılan eserlerin ve etüdün istenen hız-gürlük ve gerekli yerlerde pedal kullanımıyla ifadelendirilmesi Piyano VII 8.Hafta Piyano Eğitiminde insan beyni.mp4
9 Ara sınav. Piyano VII_9. Hafta_Asenkron.mp4
10 Çalışılan eserlerin ait olduğu dönemin müzikal karakterine uygun biçimde seslendirilmesi.
11 Sol bemol majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
12 Mi bemol minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
13 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları. PİYANO VII 13. HAFTA ASENKRON.mp4
14 Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı. Piyano VII_14. Hafta_Asenkron.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355426 Piyanistik becerilerini artırır.
2 1348900 Piyanoda eşlik, deşifre, çalma becerilerini geliştirir.
3 1368805 Müzik düşünce düzeyini geliştirir.
4 1379986 Farklı dönemlere ait örnek eserleri analiz eder ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 3 5 3 4 3 5 3 2 2 2
2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 5 2 4 2 1 1 1
3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 5 3 5 3 4 3 1 2 2
4 1 2 2 1 1 1 3 2 3 4 5 2 4 3 5 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr