Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇEVİK. S., Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. EGÜZ. S., Koro Yönetimi. Lamb. G,. Koral Teknikler Kaplan, A., Koro Yönetimi McElheran, B., Başlangıç ve Profesyonel Yönetim Tekniği

Dersin İçeriği

Türk ve Dünya Koro Edebiyatından uygun eserler üzerinde deşifre, seslendirme yorumlama çalışmaları ve stil özellikleri konusunda bilgiler. İlk ve ortaöğretim öğrencilerin seslerini eğitme, müziksel beğenilerini geliştirme, ses sağlığı ve korunması konularında bilgi ve beceri kazanma. Kendi kültürümüzün ve başka kültürlerin farklı müzik türlerini ve stil özelliklerini yansıtan geniş bir repertuvar tanıtımı.

Dersin Amacı

Gevşeme hareketleri, ses solunum ve dil konuşma alıştırmalarını eser seslendirmeye hazırlık olarak doğru uygulayabilmek ve kazanılan birlikte şarkı söyleme becerisini uygulayabilmek. Müzik dağarcıklarını zenginleştirmek, birlikte koro eserlerini doğru seslendirmelerini sağlamak Diyafram nefesini kavrama ve doğru uygulayabilme, Doğru ses üretebilme, birlikte ve doğru seslendirme yapabilme Türkçeyi doğru kullanma, konuşma dilinde ve şarkı söylemede anlaşılırlık niteliklerini gösterme, çok sesli düzeyde eserleri seslendirebilmek Düzeyi uygun eserleri doğru ses ve nefes bağlantısı ile söyleyebilme, eserleri müzikal dinamiklerine uygun olarak seslendirebilme, konser performansı gösterebilme,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koronun yapılandırılması.Koro seslerinin sınıflandırılması,sayısal dengenin kurulması video koro 1. hafta.mp4
2 Koroda ses eğitimi ve bu konuyla ilgili temel davranışlar. 2. HAFTA KORO.mp4
3 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Örnek koro eserinde uygulanması. 3. hafta koro.mp4
4 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Örnek koro eserinde uygulanması. 4. HAFTA.mp4
5 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Örnek koro eserinde uygulanması. 5. hafta.mp4
6 Solunum gevşeme,ses üretme çalışmaları, Romantik Dönem Koro Müziği özellikleri. Örnek eser üzerinde çalışmalar. 6. hafta.mp4
7 Koro kültürü ve disiplini.Verilen koro eserlerinin eksiklerinin giderilmesi ,uygun teknik ve nüanslarla çalışılması. 7. hafta.mp4
8 Koro kültürü ve disiplini.Verilen koro eserlerinin eksiklerinin giderilmesi ,uygun teknik ve nüanslarla çalışılması. koro 8. hafta.mp4
9 ARA SINAV koro VI ders bilgi.mp4
10 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması koro VI ders bilgi.mp4
11 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması.
12 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserlerinin eksiklerinin giderilmesi ,uygun teknik ve nüanslarla çalışılması.
13 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin , bütün gruplarla solfejinin yapılması.
14 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352096 Sesi koroda etkili bir biçimde kullanır
2 1348194 Farklı dönemlerin stil özelliklerini bilir
3 1370862 Oda korosunda söyleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 5 5 2 3 1 1 1 1
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 5 5 2 3 1 1 1 1
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 5 5 2 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr