Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Muzaffer Özgü BULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özgü Bulut. Beden Müziği Oyunları. Cinius Yayınları. 2020. Bahar Güdek. Müzik Öğretimi. Nobel Yayınları. 2020. M. Özgü Bulut, Kalabalıklar ve Beden Müziği, Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi GSE 2011. Sermin Bilen-Banu Özevin. Yaratıcı Dans. Müzik Eğitimi Yayınları. 2011. Sermin Bilen, Banu Özevin, Esin Uçal, Can Akay. Orff Destekli Etkinliklerle Müzik Eğitimi. 2011. Onur Erol. Karemela Sepeti. Morpa Kültür Yayınları. 2005. Onur Erol. Müzikolaj. Morpa Kültür Yayınları. 2011.

Dersin İçeriği

Çeşitli araçlarla ritim çalışmaları, ritim oyunları, ritim kalıpları oluşturmak için faydalı ipuçları

Dersin Amacı

Bedenini çalgı olarak kullanır. Çeşitli araçlarla ritmik kompozisyonlar yaratır. Müzikli ve hareketli oyunlar oluşturur.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyunun tanımı ve özellikleri Temel sözsüz iletişim oyunları: Ayna, yankı, işaret. Oyun Dans ve Müzik - 1. Hafta AYNA, YANKI, İŞARET.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ezk7cRqYrqU
Oyun Temelli Eğitim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vlFG6ERQ6qk
2 Hareket ve ses. Beden mekanizmaları: Yerçekimi, Ters U, Küpeli davul Oyun Dans ve Müzik 2. Hafta Hareket ve Ses .mp4
3 Ritim, ritmin bileşenleri, zamanı şekillendirmek. Çember oyunu: çemberde ses gezdirmece Oyun Dans ve Müzik 3. Hafta - Ritim ....mp4
211031.pdf
4 Görsel ritim. Şekiller: köşeli ve düz, yuvarlak, spiral. Taklit oyunları: bedenleri şekillendirmece Oyun Dans ve Müzik 4. Hafta Görsel Ritim.mp4
5 Türkçe'nin ritmik yapısı. Beden sesleri, beden sesleriyle konuşmaca. Oyun Dans ve Müzik 5. Hafta Türkçe'nin Ritmi.mp4
6 Ritim kalıpları. Keith Terry'nin ritim blokları. Oyun Dans ve Müzik 6. Hafta Ritim Kalıpları.mp4
7 Orff yaklaşımı: elementer müzik ve hareket eğitimi. Orff'un beden perküsyonu kalıpları Oyun Dans ve Müzik 7. Hafta Orff-Schulwerk.mp4
8 Kültürel ritim kalıpları, polimetre, poliritim. Kültürel ritim kalıpları ile polimetre ve poliritimler oluşturmaca. Oyun Dans ve Müzik 8. Hafta Poliritim Polimetre Kültürel RK.mp4
9 Ara sınav.
10 Dalcroze ve Eurhythmics. Ezgiden bedene; altyapıdan bedene.
11 Yaratıcı drama. Çeviriler: Tattan harekete, objeden harekete, şiirden/öyküden harekete.
12 Çeşitli zeka katmanlarına hitap eden oyun bazlı ders. Önceden belirlenen kazanımlara yönelik olarak bireysel olarak belirlenen metinlerin oyunlaştırılması ile ilgili fikir paylaşımı
13 Önceki haftanın devamı Önceki haftanın devamı
14 Dönem sonu proje ödevleri için fikir paylaşımı Dönem sonu proje ödevleri için fikir paylaşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 12 4 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383814 Beden perküsyonlu şarkılar, şiirler yazabilir ve düzenleyebilir
2 1389555 Bedenini çalgı olarak kullanabilir.
3 1394898 Müziksel oyunlar yaratabilir ve öğretebilir
4 1400218 Ritim, oyun, hareket ve dans ilişkisini kurabilir,
5 1512849 Oyun ortamını tanır, oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 1 3 1 1 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 5 5
2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 4 3 4 2 4 3 4 2 5 5
3 1 4 1 1 3 1 1 4 3 4 3 4 2 3 2 4 2 5 5
4 1 3 1 1 3 1 1 5 3 4 3 4 2 4 2 4 2 5 5
5 1 4 1 1 3 1 1 5 3 3 1 5 3 4 3 5 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr