Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Damla BULUT, Doç. Dr. Bahar GÜDEK, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Öğr. Gör. Devrim Öztürk, Okt. H. Özgür Akkor, Öğr. Gör. Fulya Anıt *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yiğit, N. 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon. 2)Demirtaş H. ve Güneş, H. 2004; Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Dersin Amacı

Okulun yapısını, eğitim öğretim durumlarını, öğretim ortamlarını gözlemleyerek rapor haline getirmek ve öğretmenlik uygulmasına hazırlanmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama okulu ile iletişim ve sürece ilişkin bilgiler Okul Deneyimi.docx
Okul Deneyimi - 1. Hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/1iR-EEcnfZ9OTWIP932CwBmbOlUIyq4t-/view?usp=shari
okul-deneyimi-grup-3-9-ekim-cuma-gunu-saat-1600da-beril-tekeli-yigit-ile-ilk-dersine-basliyor.mp4
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü od2.docx
Okul Deneyimi 2.Hafta.mp4
2-hafta-okul-deneyimi-dr-ogr-uyesi-beril-tekeli-yigit.mp4
3 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü od3.docx
Okul Deneyimi 3. Hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/10kSvfx8qfUDAXA5KYUreGMbndrrt8mju/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/193qvr43pbPuc0GX8laWoylzxpOvWmh2z/view?usp=shari
okul-deneyimi-grup-3-3-hafta-dr-ogr-uyesi-beril-tekeli-yigit.mp4
4 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü guzel-haberler.mp4
od4.docx
Okul Deneyimi 4. Hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/1HTeEXMx6eEU41g6FMpfetf2P6mphuhXV/view?usp=shari
5 Öğretim Yöntemleri od5.docx
İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETİMİ.pdf
Okul deneyimi 5. Hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/1uBckV8FCD-sSmuGEFGc8Q_BbNUNmq9pJ/view?usp=shari
okul-deneyimi-5-hafta-dr-ogr-uyesi-beril-tekeli-yigit.mp4
6 Öğretim Yöntemleri Okul Deneyimi 6. Hafta.mp4
okul-deneyimi-6-hafta-beril-tekeli-yigit-dr-ogr-uyesi (1).mp4
od6.docx
https://drive.google.com/file/d/1ZUOchy8JYiS83B9DT3jJMwWfKKyeAsRV/view?usp=shari
7 Eğitimdeki yeni yönelimler ve değerler od7.docx
Okul Deneyimi 7. Hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/1RBwQrEopTt3gQqd-VeAa4uoZyfQ_cOZ_/view?usp=shari
okul deneyimi 7. hafta asenkron video.mp4
8 Öğrencinin etkinlik ve çalışmalarının değerlendirilmesi od8.docx
Okul deneyimi 8. hafta asenkron video beril tekeli yiğit.mp4
https://drive.google.com/file/d/1q426zFcJsC8ShUiBWTeFjwNCHTHGq_Us/view?usp=shari
https://www.youtube.com/watch?v=S9w03pZZvkA
Okul Deneyimi 8. Hafta.mp4
9 Soru Sormayı Gözlemleme Okul Deneyimi 9. Hafta Asenkron Video.mp4
Okul Deneyimi.docx
Okul Deneyimi 9. Hafta.mp4
10 Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar https://drive.google.com/file/d/1ZDBuRmTOhYAQYE31RLxct5CORYXcn0en/view?usp=shari
OKUL DENEYİMİ 9-10. HAFTA.mp4
od10.docx
Okul Deneyimi 10. Hafta.mp4
11 Okul Müdürü ve Okul Kuralları Okul Deneyimi 11. Hafta Asenkron Video beril tekeli yiğit.mp4
od11.docx
Okul Deneyimi 11. Hafta.mp4
12 Mikro öğretim Teknikleri OKUL DENEYİMİ 12. Hafta Asenkron Video beril tekeli yiğit.mp4
od12.docx
Okul Deneyimi 12. Hafta.mp4
13 Okul ve Toplum ilişkileri od13.docx
Okul Deneyimi 13. Hafta.mp4
13&14. HAFTA OKUL DENEYİMİ 2.mp4
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi od14.docx
Okul Deneyimi 14. Hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 15 4 60
14 Gözlem 13 1 13
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363015 Okulun işleyişine yön veren yasa/yönetmelik/yönergeleri, kuralları kavrar.
2 1351294 Sınıfa ve okula ilişkin gözlemlerini raporlaştırır.
3 1354887 Dersin öğretim süreçlerini gözlemler.
4 1351521 Öğretmenlerin okullarda ders dışı yürüttükleri faaliyetleri izler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3
2 4 5 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3
3 4 5 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3
4 4 5 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr