Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mehmet SOYLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar

Dersin İçeriği

Temel kavramlar İşletim sistemi kullanımı Kelime işlem programı kullanımı Elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı Sunu hazırlama programı kullanımı İnternet hizmetlerinin kullanımı

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilgisayar okur-yazarlığı ve yeterliliğini geliştirmek üzere bilgisayarların genel tanıtımını yapmak ve temel bazı uygulama yazılımlarını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanınması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerinin ayrıntılı olarak kavranması https://avys.omu.edu.tr/video/2/161537
2 İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede bilgi verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/161548
3 İşletim sistemi ayarları hakkında bilgi verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/161553
4 İşletim sisteminde dosya ve klasör organizasyonu https://avys.omu.edu.tr/video/2/161564
5 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/161598
6 Kelime işlemci programında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri https://avys.omu.edu.tr/video/2/161636
7 Kelime işlemci programında belge düzenleme, resim tablo vb bileşenlerin eklenmesi. https://avys.omu.edu.tr/video/2/162428
8 Bir hesap tablosu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/162447
9 Arasınav https://avys.omu.edu.tr/video/2/185745
10 Bir nota yazım programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/185745
11 Nota yazım programında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri https://avys.omu.edu.tr/video/2/189452
12 Bir sunu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/194474
13 Sunu uygulamasında slayt tasarımı ve özel animasyonların hazırlanması https://avys.omu.edu.tr/video/2/197315
14 Etkin ve güvenli internet kullanımı bilgisi verilmesi https://avys.omu.edu.tr/video/2/197320
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 3 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493899 Yeni dosya açar, dosyalarla ilgili düzenlemeleri yapar.
2 1493900 İşletim sistemine program kurup kaldırır.
3 1493901 İnternet arama ve tarama yaparak istediği bilgilere kolayca ulaşır.
4 1493902 Metin editörü ile işlevsel dokümanlar oluşturur.
5 1493903 Sunu programı ile işlevsel sunular oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr