Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergün, Mustafa, Eğitim ve Toplum, Eğitim Sosyolojisine Giriş,1987, İnönü Üniversitesi yayınları, Malatya Editör Kıroğlu,Kasım- Elma, Cevat,Eğitim bilimine Giriş, 2017, Pegem Yayınları, Ankara Editör: Saylan ,Nevin,Eğitim Bilimine giriş, 2007, Anı Yayınları Ankara Özyurt, Selahattin, Öğretmenlik Mesleğine Giriş,1999,Değişim Yayınları, Adapazarı Özdemir, Çağatay, Eğitim Bilimine giriş, 2006, Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hizmetleri,Ankara Varış, Fatma, Eğitim Bilimine Giriş, 1988, Ankara üniversitesi Yayınları, Ankara

Dersin İçeriği

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaç ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi;Eğitimin hukuki, sosyal, kültürel ,tarihi, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri;eğitim bilimlerinde yöntem; eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf;öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler;yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

Dersin Amacı

Öğrencilerin bu ders kapsamında eğitimin önemini kavraması , eğitime etki eden etkenler hakkında bilgi edinmesi, toplumsal bir sistem olarak eğitim kurumunu tanıması,Eğitimin ve öğretmenliğin önemini anlamasını amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimle ilgili temel kavramlar Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş 1.Hata dersi (4).mp4
1. EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (4).doc
2 Eğitimin tarihsel temelleri Aktif öğretim yöntemleri Eğitimin Tarihi Temelleri 2. Hafta (1).mp4
2. EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ (2).doc
3 Eğitimin sosyal ve kültürel temelleri Aktif öğretim yöntemleri Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri 3. Hafta (1).mp4
3. EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ (2).doc
4 Eğitimin felsefi temelleri Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş Eğitimin Felsefi Temelleri 4. Hafta .mp4
4. EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ (2).doc
5 Eğitimin psikolojik temelleri. Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş Eğitimin Psikolojik Temelleri 5. Hafta.mp4
5. EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ (2).doc
6 Eğitimin hukuki temelleri. Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş Eğitimin Hukuki Temelleri 6. Hafta.mp4
6. EĞİTİMİN HUKUKSAL TEMELLERİ (3).doc
7 Eğitimin amacı ve işlevleri Aktif öğretim yöntemleri 7. EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ (4).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Amaçlar ve İşlevleri 7. Hafta.mp4
8 Eğitimin ekonomik temelleri Aktif öğretim yöntemleri 8. EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. Hafta.mp4
9 ARA SINAV Aktif öğretim yöntemleri
10 Eğitimin politik temelleri Aktif öğretim yöntemleri 10. EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ (2).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Politik Temelleri 10. Hafta.mp4
11 Eğitim biliminde araştırma yöntemleri Aktif öğretim yöntemleri 11. EĞİTİM BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2).doc
254e4d117d9b44cea2590542e46bdc34.mp4
12 Öğretmenlik mesleği Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş Öğretmenlik Mesleği 12. Hafta.mp4
12. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ (3) (2).doc
13 21. yüzyılda eğitim bilimlerinde yönelimler Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş 21. Yüzyılda Eğitimde Yeni Yönelimler. 13. Hafta.mp4
13. 21. YÜZYILDA EĞİTİM BİLİMİNDE YÖNELİMLER (2) (1).doc
14 21. yüzyılda eğitim bilimlerinde yönelimler Aktif öğretim yöntemleri Eğitime Giriş 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 14. Hafta.mp4
14. 21. YÜZYILDA EĞİTİM BİLİMİNDE YÖNELİMLER (2) (1).doc
15 Bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf Aktif öğretim yöntemleri Bir Eğitim ve Öğrenme Ortamı Olarak Okul ve Sınıf 15. Hafta.mp4
15 BİR EĞİTİM VE ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OKUL VE SINIF (2) (3).doc

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515783 Eğitimin amaç ve ilkelerini bilir
2 1515784 Eğitimin Felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik,tarihi, hukuki ve politik temellerini tartışabilir.
3 1515785 Eğitim ile diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiyi bilir.
4 1515786 Eğitimdeki yeni eğilim ve yaklaşımları bilir.
5 1515787 Öğretmenlik mesleğinin ilkelerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 1 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
2 2 5 1 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
3 2 5 1 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
4 2 5 1 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
5 2 5 1 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr