Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Damla Bulut, Prof. Dr. Ferit Bulut, Prof. Gülşen Anneyigeva, Prof. Olga Hasanova, Doç. Dr. Bahar Güdek, Dr. Öğr. Üyesi Fülya AÇIKSÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli Solmaz, Öğr. Gör. Valeriya Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Özcan Coşkunsoy *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] C. Czerny Op: 599 [2] J.S Bach İlk Bach Albümü [3] Charles Louis Hanon- IL Pıanısta Vırtuoso Sonatina albümleri; Türk bestecilerinin eğitsel albümleri; öğretim elemanının belirleyeceği diğer kaynaklar. İlave Kaynaklar: [1] J. A. Burkard, Neue Anleıtung für das Klavierspiel [2] 4. Beyer F. Op: 101 [3] Michael Aaron, Piano Cours Grade One.

Dersin İçeriği

-Temel piyano teknikleri ve davranışları: Beden ve el pozisyonu; staccato, legato, cümleleme. En az bir tonda dizi (iki el, paralel ) ve kadans. Etüdler ve alıştırmalar. -Temel piyano repertuvarı: Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifraj çalışmaları: İki anahtar -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar

Dersin Amacı

Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Piyano ile ilgili temel kavram ve özelliklerin tanıtılması. https://www.hayalsahnesi.com.tr/blog/piyano-pedagojisinin-temel-ozellikleri
Asenktron ders-1.hafta-11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
temel piyano makale.pdf
2 Piyanonun ortasını, orta Do notasını gösterme, ortadaki oktavın yerini bulma, ortadaki iki oktavı sol ve fa anahtarı ile okuma, bu iki anahtardaki nota yerlerinin gösterilmesi. https://piyanodersleri.wordpress.com/yeni-baslayanlara-ders-1/
Asenkron ders-2.hafta.mp4
3 Her iki eldeki parmak numaralarını tanıyarak, iki el arasında uyum sağlama ve nota değerlerini aksatmadan çalma. https://piyanodersleri.wordpress.com/yeni-baslayanlara-ders-2/
Asenkron Ders-3.hafta.mp4
4 Elleri klavyeye doğru yerleştirme, elleri doğru olarak kullanabilme, kolları rahatlatma ve doğru kulamla çalışmalarının yapılması. Asenkron Ders-4.hafta.mp4
https://piyanodersleri.wordpress.com/piyano-dersi-piyano-dersi-3/
5 İki el arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere kolay parçalar üzerinde çalışma. Asenkron Ders-5.hafta.mp4
https://piyanokursuizmir.com/piyano-oturus-durus-pozisyonlari/
6 Dikey okumayı geliştirici egzersiz, etüt ve eser çalışmaları. Asenkron Ders-6.hafta.mp4
https://piyanokursuizmir.com/piyanoda-nota-ve-akort/
7 Do majör-La minör gamlarının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar. Asenkron Ders-7.hafta.mp4
https://piyanodersleri.wordpress.com/do-major-gami-nasil-calinir/
8 Bağlı- bağsız çalma, çoğaltma bağı ve teknik egzersizler. https://piyanodersleri.wordpress.com/la-minor-gami-ve-arpeji/
8. Hafta Piyano Eğitimi I Asenkron ders kaydı.mp4
9 Ara sınav. PİYANO EĞİTİMİ 1 9. HAFTA.mp4
https://www.bolerodans.net/muzik-eserlerinin-ifade-gucunu-artirma-vasitalari/
10 Legato tekniğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar. PİYANO EĞİTİMİ 1 10. HAFTA.mp4
11 Örnek eserlerde, eserlerin hangi motif ve cümlelerden oluştuğunu anlayabilme çalışmaları. 11. Hafta Asenkron Ders Video Kaydı.mp4
https://piyanodersleri.wordpress.com/piyano-dersi-1-beethoven-minuet-in-g-video-
12 Bir eseri motif ve cümle gibi müzikal ifadelere uygun olarak çalma. https://blog.n11.com/kultur-sanat/muzik/piyano-nasil-calinir
PİYANO EĞİTİMİ I 12. Hafta asenkron ders FRAZE VE ARTİKÜLASYON.mp4
13 Bir eseri motif ve cümle gibi müzikal ifadelere uygun olarak çalma. http://www.piyano.site/yeni-piano-bilgi-ve-piyanolar-haber-piyanist/piyano-calma
13. Hafta Asenkron Ders kaydı.mp4
http://www.piyano.site/kategori/piyanist-pianist/piyanist-icin-bilgiler/
14 Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı. PİYANO EĞİTİMİ I 14 hafta, E.TUFAN NİNNİ.mp4
http://www.piyano.site/kategori/piyanist-pianist/piyanist-icin-bilgiler/
15 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 14 30 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513699 Piyanoyu çalarken düzgün oturabilme becerisi ve sağ el-sol el koordinasyonu kazanır.
2 1513698 Piyanonun klavye, tuş, pedal, tel, tampere kavramlarını tanır.
3 1513700 Her müzik dönemine ait piyano repertuarından temel düzeydeki etüt ve eserleri çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 3 1 4 3 3 2 1 1 3 4 3 2 1 3 2
2 2 2 2 3 1 3 4 2 4 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2
3 2 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr