Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğretim Görevlisi Havva Nur YEŞİLDAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cambridge English Empower A1 Student's Book Öğretim görevlisi tarafından verilen ek materyaller

Dersin İçeriği

geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları, restoranda sipariş verme); okuma becerileri; yazma becerileri (kısa mesaj yazma, form doldurma, blog yazma); dinleme becerileri

Dersin Amacı

Öğrencilerden A1-A2 seviyesinde; -kendilerini ve diğerlerini tanıtmaları -basit bir şekilde iletişim kurmaları, -kendileri, nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar, sahip oldukları şeyler hakkında konuşabilmelerini, -günlük kullanılan ifadeleri ve basit kalıpları anlamaları ve kullanabilmeleri beklenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Welcoming/ Introduction to the course
2 Teaching how to study a foreign language Week 2-How to learn English.pdf
Week 2_ How to learn English.mp4
3 Introduce yourself/Say your country and nationality/meet and greet new people Week 3_Meeting and greeting new people pdf.pdf
Week 3 _Meeting and greeting new people.mp4
4 Talk about your hometown/ Talk about possessions and common objects/ Ask for and give personal information Week 4- Talk about your home town.pdf
Week 4 - Talking about your home town.mp4
5 Talk about your hometown/ Talk about possessions and common objects/ Ask for and give personal information Week 5- Talk about your house-flat and things in a room.pdf
Week 5- Talk about your house-flat and things in a room.mp4
Video about a flat-and house.mp4
6 Say what you eat and drink/ Talk about food and meals/ Order and pay in a café Week 6- Talking about food and drink.pdf
Week 6- Talking about food and drink.mp4
7 Say what you eat and drink/ Talk about food and meals/ Order and pay in a café Week 7- Ordering food in a cafe-rest..pdf
Week 7- Ordering food in a cafe-rest..mp4
A1_ordering_food.mp3
8 Students' role-play presentations https://padlet.com/hnur/order
9 MIDTERM EXAM WEEK
10 Talk about your life Week 10- Talk about your life.pdf
Week 10-Talk about your life.mp4
11 Talk about your family Week 11- Talk about your family.pdf
Week 11-Talk about your family.mp4
12 Talk about people's jobs Week 12- Talk about people's jobs.pdf
Week 12- Talk about people's jobs.mp4
13 Talk about your daily routine Week 13- Talk about daily routines.pdf
Week 13- Talk about daily routines.mp4
14 Talk about your free time activities Week 14- Talk about free time activities.pdf
Week 14- Talking about free time activities.mp4
Week 15- Review.pdf
Week 15-Review.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1816620 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 1816621 Kısa net iletileri kavrayabilir.
3 1816617 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir.
4 1816618 Basit, günlük sohbetlere katılabilir.
5 1816619 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir.
6 1816622 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr