Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suna ÇEVİK. Koro Albümü Suna ÇEVİK. Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. Saip EGÜZ. Koro Yönetimi. Salih AYDOĞAN Koro Şarkıları ve Türküleri (Okul Koroları İçin) Çeşitli Derlemeler

Dersin İçeriği

Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli kanon ve çok sesli eserlerin öğretilmesi.

Dersin Amacı

Öğrencilere diyaframın doğru kullanımı, doğru ve düzgün konuşma, sesin genişliğini artırma, teknik olarak ve etkili olarak sesi kullanma becerileri kazandırmaktır. Öğrencilere birlikte çalışma becerileri kazandırarak koroya uyum sağlamaları konusunda onlara bilgi ve beceri kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ses nedir? Sesin oluşumu Çoksesli Koro I 1. Hafta .mp4
Ses Nedir,Nasıl Oluşur.pdf
yutak.png
2 Toplu söyleme (Koro) Çoksesli Koro I 2. Hafta-2.mp4
Çoksesli Koro I 2. Hafta-3.mp4
Çoksesli Koro I 2. Hafta-4.mp4
Çoksesli Koro I Ders 2. Anlatımı.mp4
Çoksesli Koro I Ders 2. Anlatımı Alto partisinin sözlü ritmik okunuşuu .mp4
KORO EĞİTİMİ VE NEFES EGZERSİZLERİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN TU
Karışık Ses Egzersizi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.epdfkitapp.com/1200-koro-egitimi-ve-yonetimi-kitabi-pdf.html
Yeni belge 2020-01-14 22.32.58_20200114224754.pdf
3 Birlikte söyleme ( Ensemble ) Çoksesli Koro I 3. Hafta.mp4
Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
4 Koroların yapılandırılması SES EGZERSİZLERİ.docx
ses egzersizleri metodu.rar
Koro Notaları 5 Adet.pdf
KORODA SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ ÇOCUK SES GELİŞİMİNE ETKİLERİ.pdf
Çoksesli Koro I 4. Hafta.mp4
5 Koroda ses eğitimi Çoksesli Koro I 5. Hafta.mp4
ses,nefes,konuşma ve beden ilişkisi Y.L Tezi Bilkent.pdf
SES EĞİTİMİNİN TEMEL ÖGELERİ VE ÇEŞİTLİ SÖYLEME TEKNİKLERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞL
https://www.youtube.com/watch?v=PP6fLeKtclY
https://www.youtube.com/watch?v=8u0GpAbAf9c
6 Koro üyelerinin ses sağlığının önemi ve korunması https://www.youtube.com/watch?v=x7M5ZqFSynQ
https://www.youtube.com/watch?v=SrXJnMvg9uI
https://www.youtube.com/watch?v=2wW_wi013ik
Çoksesli Koro I 6. Hafta.mp4
7 Koro kültürü Çoksesli Koro I 7. Hafta.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=fIeKy8mD-1k&list=RDEM3beJQ8bGyzg6axMCOFA8hQ&star
https://www.youtube.com/watch?v=xuYRglBC-Vs
8 Koro disiplini; sınava yönelik çalışmalar Çoksesli Koro I 8. Hafta.mp4
Celtic Blessing.pdf
NOTA ÜÇ GÜZEL ŞEY.pdf
9 Ara sınav
10 Koroda ses eğitimi uygulamaları Legato Alıştırmaları.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SELZGZouVII
https://www.youtube.com/watch?v=JEobpJZt5eM
Çoksesli Koro I 10. Hafta Ders.mp4
11 Ses üretme ve yayma çalışmaları Çoksesli Koro I 11. Hafta Ders.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=FWQKSnPrjG4
[Free-scores.com]_bennet-john-weep-mine-eyes-89455.pdf
Ave Verum Corpus.pdf
Come Again.pdf
12 Soprano,Alto,Tenor ve Bas seslerinin çalıştırılması için yöntemler Çoksesli Koro I 12. Hafta.mp4
Karışık Ses Egzersizi.pdf
Madımak.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kdv_gKwRBcY
https://www.youtube.com/watch?v=YVowLNuV4Zk
13 Ses üretmede entonasyonu etkileyen faktörler Çoksesli Koro I 13. Hafta.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=IwdeqVmXlHk
14 Performans değerlendirmesi Çoksesli Koro I 14. Hafta.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=XD1RjoZGTbo

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514632 doğru koro duruşunu edinir
2 1514633 nefesi doğru kullanır
3 1514634 Başka ses guruplarıyla şarkı söylemeyi öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 2 3 3 2
2 2 1 2 2 2 3 3 2
3 2 1 2 2 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr