Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Öğr. Gör. Hüsamettin Özgür AKKOR, Öğr. Gör. Ömer KANCA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇUBUK, Zeki ve KILIÇ, Hasan Tahsin, "Eğitim Müziği Bestecilerinin Orkestra /Oda Müziği Eserleri", Üç Mart Kırtasiye, Ekim 2018 ECE, Ahmet Serkan, "Gençlik Orkestraları İçin Halk Ezgileri", Nota Yayıncılık, 2008. BİLGİN, Selçuk, SARAÇ, Gürsan ve TUĞCULAR, Erdal, "Orkesta Albümü II", Esin Basımevi, Ocak 2011. https://imslp.org/Petrucci Music Library, 2018 EROL, Türker, “Yaylı Çalgı Öğrenci Orkestralarının Eğitim Yöntemlerinin İncelenmesi”, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. COOPER, Lynn Graydon, “Teaching Band And Orchestra: Methods And Materials”, GIA Publications, Chicago, USA, 2004.

Dersin İçeriği

Orkestra teknikleri, orkestra repertuarı, dönem ve stil teknikleri.

Dersin Amacı

Birlikte müzik yapma becerisi kazanabilme, grup bilincini kavrayabilme, toplu çalma yoluyla müzikal ifade oluşturabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orkestra Orkestra 1 Asenkron.mp4
2 Orkestranın tarihsel gelişimi Orkestra 2 Asenkron.mp4
3 Orkestra türleri Orkestra 3 Asenkron.mp4
4 Orkestra çalgı ve çalgı grupları Orkestra 4 Asenkron.mp4
5 Toplu çalmada akort ve önemi, orkestrada ses bütünlüğü Orkestra 5 Asenkron.mp4
6 Entonasyon Orkestra 6 Asenkron.mp4
7 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması Orkestra 7 Asenkron.mp4
8 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması Orkestra 8 Asenkron.mp4
9 Ara Sınav
10 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması Orkestra 10 Asenkron.mp4
11 Orkestrada bireysel çalışma aşamaları Orkestra 11 Asenkron.mp4
12 Orkestrada grup çalışması aşamaları Orkestra 12 Asenkron.mp4
13 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması Orkestra 13 Asenkron.mp4
14 Orkestra ve çalgı topluluklarının konsere hazırlık aşamaları Orkestra 14 Asenkron.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 10 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 15 4 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572161 Birlikte çalma becerisi geliştirir.
2 1572160 Orkestra çalgılarını tanır.
3 1572162 Çalgı topluluğu çeşitlerini tanır.
4 1572163 Orkestrada dönemlere ilişkin stil bilgisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 5 3 1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 1
2 1 2 1 2 2 1 5 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1
3 1 1 2 3 2 2 5 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr