Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Altun *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi(3. Baskı), Ankara Çakan, A. (2011). Eğitim Sistemimizde Yaygın Olarak Kullanılan Test Türleri. Satılmış Tekindal (Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (s. 240-276). Pegem Akademi (3. baskı), Ankara. Güler, N.(2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi (9. Baskı), Ankara. Turgut, F.(1988). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Saydam Matbaacılık (6. Baskı), Ankara. Haladayna, T.M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Allyn& Bacon, USA. Özçelik, D.A.(1982). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. ÜSYM Yayınları, Ankara. Tekindal, S.(2015.) Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Nobel yayınları (3. baskı), Ankara. Tan, Ş. (2008). Ölçme Değerlendirme. Pegem yay.

Dersin İçeriği

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini kavratma; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını ve özelliklerini tanıtma; ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri uygulatma ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanıtma.

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerden, ölçme ve değerlendirmenin ne olduğunun ve öneminin anlaşılması, ölçme araç ve yöntemlerinin özelliklerini bilerek bunların kullanılması, elde edilen ölçme sonuçları üzerinde yapılması gereken istatistiksel işlemlerin uygulanabilmesi beklenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi 1. Hafta Ölçme ve Değerlendirme_A.A..mp4
Ders içeriği ve ölçmenin eğitimdeki ve bilimdeki yeri.ppt
2 Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları https://www.youtube.com/watch?v=PBmFnOYYTEM&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=v1DhGTSHiSo
https://www.youtube.com/watch?v=yU4kOQpGIBI
2.Hafta ölçme ve değerlendirme_A.Altun.mp4
Temel Kavramlar_2.Hafta.ppt
3 Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları Temel Kavramlar-II_3.Hafta.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=cr--auN-uKM&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
https://www.youtube.com/watch?v=VKqebqpe0LU
https://www.youtube.com/watch?v=ALCEOcIElQU
https://www.youtube.com/watch?v=8eY_TJ4bfSU
3. Hafta Ölçme ve Değerlendirme.mp4
4 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik) Hata ve Korelasyon.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=qo68oECsqOs
https://www.youtube.com/watch?v=OXqbdbXjD5k
https://www.youtube.com/watch?v=zcqQ478ZOPw
4.Hafta Ölçme ve Değerlendirme_A.Altun.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=F1tD5GPq3eA&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
5 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) https://www.youtube.com/watch?v=sxmYCpZe9k8
https://www.youtube.com/watch?v=tDwSbIYmY1Q
https://www.youtube.com/watch?v=qnLlRUpP-Ok
Güvenirlik_Geçerlik.ppt
cre-qeok-oyt (2020-10-27 at 04_56 GMT-7).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=X5W-HaVlCFE&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
6 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) https://www.youtube.com/watch?v=yEbm0k5ossY
https://www.youtube.com/watch?v=Y6-mvFJ03eM
Geçerlik ve Kullanışlılık.ppt
6. Hafta Ölçme ve Değerlendirme A.Altun.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=jhGAR_XcGng&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
7 Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri 7.Hafta Ölçme ve Değerlendirme A.Altun.mp4
Soru Yazımı ve objektif test maddeleri.ppt
Çoktan seçmeli maddeler.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=eA7zUidOhRs&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
8 Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri Açık uçlu sorular ve puanlama anahtarları.ppt
8.Hafta Ölçme ve Değerlendirme_A.Altun.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=qG_rYktZg5k&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
9 Ara sınav
10 Alternatif yöntemler Tamamlayıcı Yöntemler.ppt
10.hafta_ Ölçme ve Değerlendirme_A.Altun.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=V5trVCbHnd4&list=PLf9P7Xvc6JgfA7TWgLjP3kTsiRYFRh
11 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler Madde ve test istatistikleri.ppt
11. Hafta_Ölçme ve Değerlendirme_ A.Altun.mp4
12 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler Madde ve test istatistikleri.ppt
11. Hafta_Ölçme ve Değerlendirme_ A.Altun.mp4
13 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Temel istatistiksel kavramlar-I.ppt
13.Hafta_Ölçme ve Değerlendirme_A.Altun.mp4
14 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Temel istatistiksel kavramlar-I.ppt
13.Hafta_Ölçme ve Değerlendirme_A.Altun.mp4
15 Dönem sonu sınavı Temel istatistiksel kavramlar-II.ppt
14.Hafta_Ölçme ve Değerlendirme_A.Altun.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
54 Ev Ödevi 6 1 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572846 Ölçme araçlarında bulunması istenen; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık özelliklerini kavrayarak ölçme aracı geliştirirken, uygularken ve puanlarken geçerli ve güvenilir bir ölçme için uygun davranışlar sergiler.
2 1572842 Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavrar,
3 1572844 Geleneksel yaklaşımlara dayalı (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), yeni yakşalımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ( performans görevleri, öğrenci ürün dosyası, dereceli puanlama anahtarları, gözlem, görüşme, araştırma kâğıtları, projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme vb.) ölçme araçlarını geliştirir,uygular ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunur.
4 1572845 Test sorularının ölçtüğü zihinsel özellikleri tanıyarak, sorular üzerindeki tartışmalara katılır.
5 1572843 Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri yapar ve yorumlar.
6 1572847 Farklı zihinsel özellikleri ölçen sorular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr