Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Süleyman TARMAN, Doç. Dr. Can KARAHAN, Doç. Seyhan BULUT, Yrd. Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Yrd. Doç. Fatih AKBULUT, Dr. Öğr. Üyesi Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Fulya AÇIKSÖZ, Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Okutman H. Özgür AKKOR, Ömer KANCA, Öğr. Gör. İlyas ŞENEL. Doktor Öğretim Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crickboom 2, Ömer Can Keman Eğitimi 1, Suzuki Keman Okulu Bölüm 2, Sevcik 1, Hans Sitt 1. Carulli Complete Methode, Carcassi Complete Methode, Suzuki Çello Okulu Bölüm 2, J. j. F. DOTZAUER Çello Okulu Bölüm 2, Ayfer TANRIVERDİ Viyola Metodu II, III. TRT Repertuarı

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak başlangıç üstü düzeyindeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ilke ve teknikleri.

Dersin Amacı

Bu ders ile çalgı çalma becerisinin geliştirilmesi, müzikal duyarlılığın arttırılması, seviyesine uygun eserleri doğru bir şekilde çalabilmesi amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgı çalışma ilkelerinin tartışılması Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p01.pdf
2 Dönem planının hazırlama Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p17.pdf
3 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p18.pdf
4 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p19.pdf
5 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p20.pdf
6 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p21.pdf
7 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p22.pdf
8 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p23.pdf
9 Etüt ve dizi çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p24.pdf
10 Ara sınav. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p25.pdf
11 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p26.pdf
12 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p27.pdf
13 Etüt ve eser çalışması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p28.pdf
14 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması. Dotzauer Justus Johann Friedrich Cello School Vol 2_p29.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523884 Öğrenciler başlangıç düzeyindeki teknikleri uygular.
2 1523882 Öğrenciler müzikal duyarlılıklarını geliştirir.
3 1523883 Öğrenciler dört yarıyıl boyunca öğrendiği teknikleri içeren, başlangıç üstü düzeyindeki eserleri temposunda, doğru ritmik yapıda ve müziksel ifadeleri uygulayarak çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr