Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Damla Bulut, Doç. Dr. Bahar GÜDEK, Dr. Öğr Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Öğr. Gör. Devrim Öztürk, Okt. H. Özgür Akkor, Öğr. Gör. Fulya Anıt *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]YÖK/Dünya Bankası, 1998; Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. [2]Yigit, N., 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon. [3] Güneş H. (2006); Okul Deneyimi, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Dersin Amacı

Genel kültür,özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi,beceri,tutum ve alışkanlıkları gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme, sınıflarda öğretmenlik uygulaması yaparak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirebilme,alana ait okul eğitim programını, ders kitaplarını ve öğrenci değerlendirme tekniklerini tanıyıp yorumlayabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amaçları, uygulama etkinlikleri, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme aşaması ve rapor yazım kurallarının açıklanması.
2 Uygulama okulunun tanıtımı ve uygulama öğretmeni ile tanışma.
3 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme ve planlama.
4 Bir günlük planın gerektirdiği araç-gereçleri hazırlama.
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama.
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama.
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama.
8 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması.
9 Arasınav.
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama.
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama.
12 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama.
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması.
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
14 Gözlem 14 6 84
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554597 Okulun işleyişini ve sınıf yönetimini kavrar.
2 1554596 Bir dersi bağımsız bir biçimde planlayıp yürütür.
3 1554599 Teorik bilgileri sınıf ortamında uygulamaya dönüştürme becerisi kazanır.
4 1554598 Ölçme ve değerlendirme tekniklerini sağlıklı, nesnel ve tutarlı bir biçimde uygulamaya dönüştürür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
2 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
3 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
4 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr