Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hanife Nalan Genç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paola Bertocchini- Edvige Costanzo Manuel d’autoformation, Hachette. H. Holec Prise en Compte des Besoins et Apprentissage Auto-Dirige.1979. . M.J. Gremmo Apprenant en Langue ou Apprenti Lecteur?. 1980. . D. Abe-F.M. Carton-M.Cembalo et O. Regent Didactique et Authentique: Du Document à la Pédagogie. 1979. Dominique Groux, L'enseignement précoce des langues, Des enjeux à la pratique, Chronique Sociale, 1996, 218 pages. Besse Henri, Méthode et Pratiques des Manuels de Langues, Crédif.

Dersin İçeriği

Çocukların öğrenme stratejileri, anadil ve yabancı dil öğrenimi, çocuklara Fransızca öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikler,oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması.

Dersin Amacı

Çocukların öğrenme stratejileri ve uygulanacak sınıf içi yöntem ve tekniklerle oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Généralités: diversité des approches et pratique pédagogique https://www.peterlang.com/view/9782807610927/chapter03.xhtml,
2 Perfectionnement linguistique https://www.cavilam.com/project/perfectionnement-linguistique/,
3 Pratique de l'oral https://www.cavilam.com/project/perfectionnement-linguistique/,
4 Exploration didactique https://fr.slideshare.net/lnajap/pratique-de-l-oral,
5 Approche culturelle https://journals.openedition.org/trema/476,
6 Enseigner et apprendre une langue étrangère à l’école élémentaire https://arlap.hypotheses.org/3826,
7 Une approche interculturelle expérimentale pour les enfants https://ife.ens-lyon.fr/vst/DS-Veille/dossier_interculturel.pdf,
8 L’éveil aux langues https://www.lepointdufle.net/penseigner/eveil_aux_langues.htm,
9 Des enjeux aux propositions d’actions https://slideplayer.fr/slide/3978871/,
10 Ara Sınav
11 Diversités des pratiques https://journals.openedition.org/hommesmigrations/860?lang=en,
12 Quelles pistes proposer aux enfants http://www.ifs.mk/fr/home/EducationContent/1398,
13 Comment adapter l’enseignement/l’apprentissage aux enfants https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-enseignement-apprentissage-precoce-des-langues.pdf,
14 Les enjeux d’une sensibilation précoce https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-enseignement-apprentissage-precoce-des-langues.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 29 29
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422194 Fransız dilinin temel yapı ve kurallarını kavrar.
2 1350997 Fransız dilinin fiil ve fiil grubuna ait temel yapılarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr