Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. .Dr. Ali YAĞLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Büyüköztürk, Ş. (Ed). 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 2 Çetin, T., Aksoy, B. ve Sönmez, Ö.F. 2009. Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. 3 Kuzucu, K. ve Kamer, T. 2009. Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

Farklı toplumsal kurum ve kuruluşları araştırmak, ziyaret etmek ve sosyal sorumluluk konuları üzerine projeler hazırlamak

Dersin Amacı

Aday öğretmenlerin toplumun güncel sorunlarını belirlemeye ve çözüm önerisi geliştirmeye yönelik olarak,okullarda etüt saatlerinde öğrencilere; yaşlı, engelli bakım evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki insanlara yardımcı olmak, ağaç dikimi yapmak, çevre bilinci oluşturmak bağlamlarında projeler hazırlamaları ve bu çalışmaları sırasında Fransızca Öğretmenliği bölümünde edindikleri bilgi ve deneyimlerini hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma hizmet uygulamaları dersi ile ilgili bilgilerin sınıf ortamında öğrencilere aktarılması,bu konuyla ilgili çalışmalardan bahsedilmesi.
2 Proje yürütücüsü aday öğretmenlerin konuya ilişkin araştırma yapması
3 Çalışma takviminin oluşturulması
4 Bir konferansa katılma
5 Sosyal sorumluluk projelerini araştırma
6 Dosya oluşturulması
7 İl halk kütüphanesinin ziyaret edilmesi ve burda bir günlük gönüllü çalışma
8 Huzur evi ve yetiştirme yurdunu ziyaret etme
9 Ara sınav
10 Kızılay kan bağışı projesine katılma
11 Göğüs hastalıkları bölümünden bir öğretim elemanı tarafından öğrencilere sigaranın zararları ile ilgili bir konferans düzenlenmesi
12 Otistik engelliler okulunun öğrencilerle ziyaret edilmesi onlarla bir günün paylaşımı
13 Bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etme ve çalışmaları hakkında bilgi edinme
14 Değerlendirme çalışmaları ve proje sunumları
15 -
16 -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 11 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1362187 Ulaşılan ilke ve sonuçları raporlaştırabilme
2 1363658 Seçilen proje konusuna ilişkin veri toplama tekniklerini kontrol edebilme
3 1400570 Topladığı verilerden sonuç çıkarabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 2 1
2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 2 1
3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr